Vuoden 2020 uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko on valittu

Aida Bacic valittiin vuoden uusturkulaiseksi ja Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry:n puheenjohtaja Anneli Minks pokkasi Vuoden monikulttuurisuusteko -tunnustuksen.

TURKU.

Vuoden 2020 uusturkulaiseksi on valittu Bosniasta lähtöisin oleva Aida Bacic. Vuoden monikulttuurisuusteko -tunnustuksen saa Monikulttuurinen päivähoito, koti ja koulu ry. Molemmat rakentavat tahoillaan monikulttuurista toimintaa, joka ottaa mukaan sekä maahanmuuttajat että kantasuomalaiset.

Turun monikulttuurisuusneuvosto on valinnut tunnustusten saajat kaupunkilaisten tekemien ehdotusten pohjalta. Vuoden uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko -tunnustukset jaetaan tänä vuonna jo 15:ttä kertaa.

Vuosittain jaettavilla tunnustuksilla pyritään kannustamaan ja palkitsemaan toimintaa, joka usein jää vähäiselle huomiolle ja joka tuo maahanmuuttajia ja kantaväestöä lähemmäksi toisiaan.

– Molemmat tunnustukset ovat kunnianosoituksia tärkeälle ja nöyrälle työlle, jota tehdään usein taustalla ilman suurta julkisuutta. Tämän vuoden palkitut vaikuttavat erityisesti myös tyttöjen ja naisten asemaan ja heidän työnsä on merkittävää koko yhteiskunnan näkökulmasta, sanoo Turun monikulttuurisuusneuvoston varapuheenjohtaja Berhan Ahmadi.

– Annan todella paljon arvoa tälle tunnustukselle. En tee tätä työtä yksin, joten koen, että tässä annetaan arvoa koko meidän työporukalle ja Yhdessä-yhdistykselle, sanoo Aida Bacic.

Uuteen maahan kotoutumisen avain on Aida Bacicin mukaan kielitaito.

– On todella tärkeää oppia suomen kieli, että pääsee osalliseksi yhteiskunnasta ja pystyy hoitamaan omia asioitaan.

Monikulttuurinen toiminta

tavoittaa joka puolella Turkua

Vuoden monikulttuurisuusteko -tunnustuksen saava Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (Mpkk) on perustettu vuonna 1997 ja se toimii koko Turun alueella sekä Raisiossa. Yhdistys pyrkii tukemaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä edistämällä. Lasten kautta tavoitetaan koko perhe.

– Toimintamme kohteena ovat erityisesti lapset ja nuoret, mutta heidän kauttaan myös kokonaiset perheet. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja tasapainoisen identiteetin tukeminen. Pyrimme sekä lasten oman kielen vahvistamiseen että suomen kielen oppimiseen, kertoo Mpkk:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Minks.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat erilaiset kerhot, joita järjestetään tällä hetkellä turkin, somalin, arabian ja venäjän kielellä. Kerhojen lisäksi yhdistys järjestää suomen kielen opetusta sekä äiti-lapsi -ryhmätoimintaa. Perheille järjestetään retkiä, leirejä ja tapahtumia. Yhdistys toimii aktiivisesti myös lukuisissa yhteistyöverkostoissa.