Selkokielisiä uutisia Turun Seutusanomien lukijoille

Turun Seutusanomat aloittaa hankkeen, jossa tuotetaan selkokielisiä uutisia.

Turun Seutusanomat on aloittanut Saavuttavuudella suuremmaksi -hankkeen suunnittelun ja toteutuksen. ELY-keskuksen tukemassa hankkeessa tuotetaan selkokielisiä uutisia niitä tarvitseville.

Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina muun muassa Selkokeskus, Näkövammaisten liitto ja Yhdessä-yhdistys sekä alueelliset tahot, jotka tekevät töitä selkokieltä kaipaavien paikallisten ihmisten kanssa.

Hanke on aikataulutettu siten, että loppuvuoden 2020 aikana rakennetaan aikataulut sekä printti- että verkkojulkaisujen suhteen ja tehdään tarvittavat suunnitelmat yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Alustavan suunnitelman mukaan Turun Seutusanomien Itä-lehden välissä ilmestyy helmikuussa kaksi liitettä, joissa on pelkästään selkokielisiä uutisia. Niinikään helmikuussa avaamme verkkosivuillemme oman selkokielisen osion, jossa julkaisemme selkokielisiä uutisia – tekstejä on mahdollista paitsi lukea, myös kuunnella audiona.

Hankkeen avulla pyrimme tuottamaan helposti luettavaa uutismateriaalia ihmisille, joille peruslehtikieli on vaikeasti luettavaa. Kohderyhminä ovat ensisijaisesti lukemisen ongelmalliseksi kokevat kantasuomalaiset, näkövammaiset ja maahanmuuttajat.

Selkokielistä uutisointia tarvitsee moni Suomessa asuva ihminen. Tilastokeskuksen mukaan joka neljäs ensimmäisen polven ulkomaalaistaustainen arvioi suomen kielen taitonsa korkeintaan alkeistasolle. Selkokeskuksen arvion mukaan puolestaan selkokieltä tarvitsee Suomessa jopa 750 000 ihmistä. Näkövammaisiksi rekistereöidyistä taas suurin osa – noin 70 000 – on heikkonäköisiä ja lukevat samoja tekstejä kuin normaalinäköisetkin, mutta tarvitsevat apuvälineitä ja kokevat monet netin uutissivustot vaikeiksi hahmottaa.