Maatalousyrittäjien työterveyshuolto kilpailutettu Varsinais-Suomessa

MTK-Varsinais-Suomen aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu sanoo, että puitesopimus helpottaa viljelijöiden työterveyspalvelujen hankintaa.

MAATALOUS.

Terveystalo Oy ja Laitilan Työterveys ovat valikoituneet palveluntuottajiksi, kun MTK-Varsinais-Suomi yhteistyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa on kilpailuttanut maatalousyrittäjien työterveyshuollon. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon puitesopimuksen laatimiseen ryhdyttiin, jotta yrittäjien työterveyspalveluiden hankinta helpottuisi. Kun hinta-laatu -suhde on valmiiksi selvitetty, ei asiakkaan tarvitse sitä enää itse tehdä.

Työterveyshuollon palveluntuottajat ovat vaihtuneet monessa paikassa viime vuosina ja tässä muutoksessa entiset työterveyshuoltosopimukset päättyivät. Kaikkien yrittäjien ei siirtymävaiheessa tullut liityttyä uudelleen työterveyshuollon piiriin, jolloin liittyneiden maatalousyrittäjien määrä laski, kertoo MTK-Varsinais-Suomen aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu.

Maatalousyrittäjien työterveyteen liittymisprosentti on Varsinais-Suomessa noin 30.

Terveystalolla on Varsinais-Suomessa toimipisteet Liedossa, Loimaalla, Naantalissa, Pöytyällä, Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa. Laitilan Työterveys toimii osana Laitilan Terveyskoti Oy:tä ja sen toimialueena on Laitila ja lähikunnat.

Valinta on aina viljelijän itsensä. Puitesopimus ei velvoita mihinkään, Launto-Tiuttu muistuttaa.

Maatalousalan tuntemus tärkeää

Työterveyshuollon piiriin kuuluminen on maatalousyrittäjille Launto-Tiutun mukaan tärkeää. Normaalien vuositarkastusten ja terveyden seurannan ja hoidon lisäksi maatalousyrittäjien työterveyshuolto sisältää aina maksuttoman tilakäynnin, josta asiantuntijan palkkiosta arvonlisävero jää ensin yrittäjän maksettavaksi.

Optimaalinen tilanne on, kun työterveyshoitaja ja lääkäri ymmärtävät viljelijän ammattia ja ihannetilanteessa tuttu lääkäri hoitaa ja tietää asiakkaan historiaa, Launto-Tiuttu toteaa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos suosittelee, että työterveyshuollon tilakäynneillä olisi mukana maatalouden asiantuntija. Proagrian asiantuntija Elina Heliander on kiertänyt useita vuosia tiloilla työterveyshoitajien kanssa työterveyshuollon tilakäynneillä. Niillä paitsi keskustellaan, niin myös kierretään katsomassa viljelijän työympäristöä. Maatalouden asiantuntija on työterveyshuollon henkilökunnan tukena, koska maataloustyössä ollaan tekemisissä eri työvälineiden, -koneiden ja aineiden kanssa, mikä vaatii ammattialan syvempää tuntemusta.

Tarkoitus ei ole hakea vikoja ja huomautella niistä, vaan antaa neuvontaa, pääpaino on ennaltaehkäisyssä, Heliander painottaa.

Joskus voimme ehdottaa esimerkiksi jotain työtä helpottavaa laitetta tai konetta. Ihan pienilläkin parannuksilla voidaan lisätä turvallisuutta ja työterveyttä. Ulkopuolinen voi huomata jotain sellaista, mihin ei ole itse osannut kiinnittää välttämättä huomiota. Maatalousyrittäjän työssä on paljon tilanteita, jotka toistuvat ja joiden turvallisuutta voidaan parantaa nykyteknologian keinoin, edullisestikin. Tämä ammattitaito maatalouden asiantuntijalla muun muassa on. Suojainten käytöstä myös muistutetaan. Tilakokojen kasvettua työmäärä, kiireet ja paineet vaikuttavat jaksamisen ja altistavat tapaturmille, lisäävät stressiä ja vaikuttavat terveyteen. Eu-tarkastukset ja talousasiat aiheuttavat monille paineita. Joillakin tiloilla keskitytään juuri näihin asioihin ja saadaan apua työterveyshuollosta, tai tarvittaessa muilta asiantuntijoilta, Heliander sanoo.

Suuria riskejä

Laajentaneilla kotieläintiloilla ja investoineilla kasvinviljelytiloilla riskit ovat suuret. Yrittäjän terveyden ja toimintakyvyn varassa on paljon. Työterveyshuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä ja neuvonnassa. Kun tilalla on palkattua työvoimaa, on heidän liittäminen työterveyshuollon piiriin lakisääteistä.

Loimaan talousalueen Mela-asiamies Jaakko Mikkola kehottaa käyttämään hetkisen asioiden pohdintaan ja tarttua puitesopimuksen tarjoamaan mahdollisuuteen.

Valitsee sitten kenet tahansa partneriksi, niin pikaisesti yhteys ja asia kuntoon, itsekin pitkään yrittäjänä ja Mela-asiamiehenä toiminut Mikkola neuvoo.

Mikkolan mielestä arvossa ovat etenkin säännölliset terveystarkastukset.

Ihan helpolla ei niihin tule oma-aloitteisesti lähdettyä, hän toteaa.

Satu Puustinen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos