Laitila mukaan kestävän liikkumisen hankehakuun

Kestävän liikkumisen hankkeessa pyritään vähentämään autolla liikkumista ja suosimaan päästöttömiä tai vähäpäästöisiä liikkumismuotoja.

LAITILA.

Laitilan kaupunginhallitus on päättänyt, että Laitilan kaupunki osallistuu Liikenne- ja viestintäviraston kestävän liikkumisen hankehakuun.

Hankehaussa Laitila hakee valtionavustusta vuodelle 2021 kestävän liikkumisen suunnitelman laatimiseksi.

Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla liikkumista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumismuotojen osuutta. Tavoitteeseen pääsemiseksi selvitetään kuntalaisten liikkumista niin työ- ja koulumatkoilla kuin iltaisin harrastematkoillakin.

Hankevuoden 2021 aikana tehdään erilaisia kokeiluja, joiden myötä kestävän liikkumiseen suunnitelmaa varten kartoitetaan Laitilassa toimivia ratkaisuja.

– Kyseessähän on nimenomaan suunnitteluhanke, jonka avulla pyritään löytämään hyviä ratkaisuja hiilineutraalin liikkumisen edistämiseksi. Ilman hyvää suunnitelmaa on mahdotonta jatkossa hakea hankerahoitusta konkreettisten toimien rahoittamiseksi, kertoo kaupunginjohtaja Lauri Kattelus.

HINKU-kaupunkina Laitila tavoittelee energiatehokkuuden parantamista ja ilmastopäästöjen pienentämistä. HINKU on lyhenne sanoista hiilineuraali kunta.

Kestävän liikkumisen suunnitelman myötä myös HINKU-tavoitteisiin pääsemistä vauhditettaisiin liikennepäästöjen pienentyessä ja joukkoliikenteen tarjonnan monipuolistuessa.

Jos Laitilalle myönnetään valtionavustus hankkeeseen, Laitilan omakustanneosuudeksi jää noin 9000-10 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 000 euroa.