Vanhusneuvosto ei jätä ikäihmisiä yksin

Liedon vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Arja Niemelä ja varapuheenjohtaja Seija Jurmu ovat huolissaan yksinäisistä ikäihmisistä ja heidän pärjäämisestään korona-aikana.

LIETO.

Vanhusneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan ikääntyneiden asiantuntemus ja

mielipiteet mukaan kunnan eri toimialueiseen suunnitteluun ja nostetaan ikääntyneiden

näkökulma mukaan päätöksentekoon.

Liedon vanhus- ja vammaisneuvostossa ikäihmisiä kuunnellaan ja heitä autetaan niin yksilötasolla kuin kaikkien kunnan vanhusten hyväksi.

Liedon vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Arja Niemelä ja varapuheenjohtaja Seija Jurmu ovat huolissaan yksinäisistä ikäihmisistä ja heidän pärjäämisestään etenkin nyt korona-aikana.

Vanhusneuvosto saa paljon yhteydenottoja vanhuksilta ja heidän läheisiltään, ja juuri niistä

toiveista sekä ehdotuksista vanhusneuvoston ajamat aiheet nousevat usein esille.

– Korona-aika on ollut haastavaa ikäihmisille. Liedon kunnassa ei ole tällä hetkellä vanhustyön johtajaa, kertoo Niemelä.

– Se hankaloittaa hieman neuvoston toimintaa. Voi esimerkiksi olla iäkäs pariskunta ja toinen joutuu yhtäkkiä pitkäaikaishoitoon, kotiin jäävä ei ehkä pärjää yksin. Voidaan esimerkiksi olla huutavassa pulassa, kun puolison laskut ja paperit tulee kotiin, Jurmu lisää.

Niemelä ja Jurmu ovat kuitenkin sitä mieltä, että tarvittaisiin varta vasten näitä tilanteita varten vihkiytynyt henkilö, joka pystyisi auttamaan ja paneutumaan asiakkaan ongelmaan, koska nyt kunnan viranhaltijat ehtivät auttamaan vain rajallisesti.

Suomi 100 -rahasta suuri apu

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoustaa kahdeksan kertaa vuodessa ja toiminta pyörii

normaalisti muutaman tuhannen euron varassa vuosittain. Tämän lisäksi neuvosto sai

kunnalta 100 000 euroa Suomi 100 -rahaa, joka on mahdollistanut ikäihmisten hyvinvoinnille tärkeitä hankintoja.

– Saamme esittää, mitä rahalla tekisimme ja sitten se hyväksytetään ylempänä. Kaikki

hankintasuunnitelmamme on hyväksytty, Jurmu iloitsee.

– Hankimme esimerkiksi ympäri kuntaa eri pisteisiin defibrillaattoreita ja maksoimme

henkilökunnalle koulutuksen niihin. Keskustan palvelukeskus Ruskaan hankimme mm.

television, äänentoistolaitteet ja seniorituoleja. Liedon keskustaan ja Tarvasjoen kylänraitille hankittiin senioripenkkejä, joissa vanhusten on hyvä levähtää esimerkiksi kauppareissun yhteydessä. Myös muihin Liedon kunnan omistamiin palvelutaloihin hankittiin korkeita tuoleja, joista on helppo nousta ylös, Niemelä listaa.

Hyvän mielen kävelyt

Jo pienillä asioilla pystytään vaikuttamaan ikäihmisten hyvinvointiin ja yksinäisyyden torjumiseen. On äärettömän tärkeää, ettei jäädä vain istumaan kotiin. Joka päivälle olisi hyvä olla jokin tekeminen tai kevyt harrastus. Liedon seurakunta ja vanhus- ja vammaisneuvosto on yhteistyössä aloittanut esteettömät hyvän mielen kävelyt, joissa seuraa saavat toisistaan niin ikäihmiset kuin vapaaehtoiset kävelyttäjätkin.

– Takana on vasta yksi kävelyreissu, mutta kiitollista palautetta saatiin heti. Kävelyttämässä vanhuksia oli meidän neuvoston väkeä, eläkeliiton vapaaehtoisia ja seurakunnan väkeä.

Topi Kanerva