Kaarina aloittaa keskiviikkona YT-neuvottelut

KAARINA. Kaarinan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut heti keskiviikkona 1. huhtikuuta. Neuvottelut koskevat lomautusta työtehtävien vähentymisen johdosta. Lomautus voi alkaa aikaisintaan kuukauden kuluttua lomautusilmoituksesta, joka voidaan antaa neuvottelujen päättymisen jälkeen.

Koronatilanteesta johtuen myös Kaarinassa on supistettu toimintaa ja suljettu palveluita ja yksiköitä valtioneuvoston ja aluehallintoviraston määräysten johdosta. Kaarinan kaupunki ei välttämättä pysty työllistämään kaikkia omista työtehtävistä vapautuvia työntekijöitä kriittisten toimintojen korvaaviin töihin.

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on arvioida välttämättömien palvelujen tarve ja turvata kriittisten palvelujen resursointi. Samalla kartoitetaan se henkilöstö, joille kriittisten ja välttämättömien palvelujen tuottamiseen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen aikana ei voida tarjota omaa tai korvaavaa työtä.

Kaupunki on selvittänyt ennakkokyselyllä henkilöstön koulutus- ja osaamistietoja mahdollisia tehtävämuutoksia ja korvaavan työn etsimistä varten. Tätä selvittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä pääluottamusmiesten kanssa, kertoo henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala.