Kokoomus, keskusta ja KD ehdottavat osallistavaa budjetointia Paimioon

PAIMIO. Paimion kaupunginvaltuustossa jätettiin 29. tammikuuta aloite osallistavasta budjetoinnista kuntalaisten arkielämän asiantuntijuuden ja paikallistuntemuksen hyödyntämiseksi. Aloitteen takana ovat Paimion Kokoomuksen valtuustoryhmä, Paimion Keskustan valtuustoryhmä ja Paimion Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä.

Osallistavassa budjetoinnissa kaupunki varaisi vuosittain tietyn summan kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen Turun juuri käynnistämän mallin tavoin.
– Jokainen paimiolainen voi tehdä ehdotuksia varojen käytöstä, käyttökelpoiset ideat jatkokehitetään virkamiesvalmistelussa ja toteutettavat hankkeet valitaan äänestyksellä. Ideointi ja äänestykset tehdään verkossa avoimella rajapinnalla, aloitteessa hahmotellaan.

Osallistavan budjetoinnin avulla poliitikot uskovat, että Paimiossa voidaan yhdistetään taloudellinen vastuu, lähidemokratia, digitaalisuus sekä kaupungin kehittäminen.

Kuntalaiset pääsevät täysin uudella tavalla mukaan keskusteluun ja päätöksentekoon, aloitteessa todetaan.