Turku satsaa saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen uuden ohjelman avulla

Turun kaupungin tilat ovat olleet syrjinnästä vapaita alueita marraskuusta 2018 asti. Asiasta muistutetaan isolla tarralla muun muassa konsernihallinnon aulassa. Kuvassa Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikilla on oltava mahdollisuus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, iästä, kielestä, uskonnosta, vammasta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Turun kaupunki hyväksyi juuri uuden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka avulla pyritään estämään syrjintää ja parantamaan palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta.

TURKU. Turun kaupunginhallitus hyväksyi Turulle uuden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman maanantaina 13. tammikuuta. Suunnitelma otetaan käyttöön heti ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Suunnitelman päivittämiseksi perustettiin määräaikainen työryhmä, jonka valmistelijana ja sihteerinä on toiminut esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen Turun kaupungin konsernihallinnosta.

Seuraavaksi lähdemme jalkauttamaan tätä eri toimialoille. Se on suunnitelman toimikauden tehtävänä, kertoo Kuparinen.

Turku on tehnyt töitä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen jo pitkään.

Jo vuonna 2007 Turku liittyi mukaan Eurooppalaiseen tasa-arvokirjaan. Eli sinänsä Turku on ollut Suomen osalta edelläkävijä, Kuparinen sanoo.

Kuparinen ei näe Turulla enää mitään yhtä suurta ongelmaa. Yksittäisiä pienempiä ongelmia kuitenkin on ja niitä pyritään ratkaisemaan olemassa olevien mahdollisuuksien mukaan.

Esimerkiksi anonyymi rekrytointi on yksi hyvä käytäntö, joka estää syrjintää. Silloin valintavaiheessa ratkaisee osaaminen eikä henkilöön liittyvät syyt. Näin saamme kaupungille monenlaisia ihmisiä töihin, mikä on hyvä asia, Kuparinen sanoo.

Lisäksi kaupunki yrittää muun muassa kannustaa isiä käyttämään entistä enemmän perhevapaita sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi.

Monitori parantaa palveluiden saavutettavuutta

Kesäkuussa KOP-kolmioon avataan Kauppatorin Monitori, eli Kelan ja kaupungin yhteinen asiakaspalvelupiste, jonka myötä Kela sulkee ovensa Eerikinkadulla.

Monitorissa yhdenvertaisuusnäkökulma on huomioitu hyvin. Maahanmuuttajien omakielinen neuvonta eli Infotori palvelee monella kielellä samaan tapaan kuin Skanssin Monitorissa. Monitorissa voi hoitaa monta asiaa kerralla. Uskon henkilökohtaisesti, että Monitori tulee parantamaan palveluita monin tavoin. Turun kaupungin tavoitteena on saada Monitori toimivaksi kokonaisuudeksi, Kuparinen sanoo.

Uuteen Monitoriin on tulossa myös muun muassa Fölin palvelutoimiston palvelut, pysäköintipalvelut sekä matkailuneuvontaa, ikäihmisten palveluohjausta ja digitaalisen asioinnin opastusta.

Mäntymäen alueesta annettu palautetta

Turun kaupunginsairaalan alue Mäntymäellä on aiheuttanut hämmennystä kuntalaisissa siinä määrin, että sen saavutettavuudesta on annettu palautetta. Kuparinen kertoo, että alueella testataan parhaillaan, miten opastusta voisi selkeyttää.

Se on sellainen paikka, jossa asioivilla ihmisillä on usein stressiä muutenkin, joten sitä ei pitäisi enää lisätä puutteellisella opastuksella. Nykyisellään ihmiset kokevat, että sieltä on vaikea löytää mitään. Vuosikymmenten saatossa sinne on tuotu uusia kylttejä, ja vanhat ovat jääneet poistamatta. Ehkä helpoin olisi nyt ottaa kaikki pois ja laittaa opasteet kokonaan uusiksi. Tämä on sellainen asia, jonka suunnitteluun on hyvä ottaa asiakkaat mukaan, Kuparinen pohtii.

Yhteensä kaupungilla on 1500 kohdetta, joista tehdään ajan kuluessa esteettömyyskartoitus. Kaupunkilaiset voivat ilmoittaa kohtaamistaan puutteista kaupungin palautepalvelun kautta.

Uudesta torista entistä esteettömämpi

Myös parhaillaan remontoitavalla torilla tullaan huomioimaan esteettömyys entistä paremmin.

Esteettömyysnäkökulma huomioidaan torille tulevissa paviljongeissa, joihin on tulossa WC-tiloja ja lastenhoitohuone, Kuparinen kertoo.

Kaupungilla on rakennusvalvonnan kanssa tekeillä esteettömyysohjeistus, joka julkaistaan tänä vuonna.

Se auttaa jatkossa suunnittelijoita huomioimaan esteettömyysnäkökulman julkisia palveluita tarjoavissa tiloissa, Kuparinen toteaa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seuraa 11-henkinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii vihreiden varavaltuutettu Karoliina Lehtinen.

Janica Vilen