Santtiorannan leirintäalueella ei ole voimassaolevaa vuokrasopimusta

”Kunnostuksessa kyse poliittisesta tahdosta”

Santtiorannan leirintäalue muistuttaa aloitteentekijän mielestä entisen DDR:n hylättyä perheleiriä. Google-palautteet ovat samansuuntaisia.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Esa Aaltonen kritisoi Santtionrannan leirintäaluetta valtuustoaloitteessaan. Hänen mukaansa paikka muistuttaa lähinnä DDR:n aikaista 1980-luvulla hylättyä perheleiriä. Nyt hän haluaa valtuuston kantavan vastuuta kaupungin omaisuudesta.

UUSIKAUPUNKI. Kaupunginvaltuutettu Esa Aaltonen (ps.) jätti Uudenkaupungin kaupunginvaltuustolle joulukuussa aloitteen, missä hän esittää niin vierasvenesataman kuin Santtiorannan leirintäalueen yrittäjiä tulemaan kertomaan tulevien vuosien suunnitelmistaan ja investoinneistaan kyseisiin kohteisiin. Aloitteen mukaan tämän jälkeen valtuustolla olisi eväät päättää, jatkaako se yhteistyötä vuokralaisten kanssa vai onko kaupunkilaisten edun nimissä kyseisille kohteille etsittävä uudet yrittäjät. Yhtenä vaihtoehtona aloitteessa pidetään vuokrakohteiden muutosta.

Aloitteessa mainitaan leirintäalueen muistuttavan nykyisellään muun muassa DDR:n aikaista hylättyä perheleiriä, kun sitä vertaa esimerkiksi moneen kertaan palkittuun maamme arvostetuimpiin leirintäalueisiin kuuluvaan SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n Rairantaan.

Pikainen vilkaisu käyttäjien palautteesta Santtioranta Campingistä Googlessa on samansuuntainen kuin aloitteessa. ”Jotenkin läiminlyöty paikka, vaatii päivitystä nykypäivän tasolle.” on yksi nettipalautteista, joka kiteyttää käyttäjien kokemukset. ”Hyvä paikka sijainniltaan, mutta jotenkin heitteille jätetty” sanoo toinen. Kaikkiaan arvosteluja leirintäalueesta on 92 kappaletta ja pistekeskiarvo 3,5. Vierassataman keskiarvo Googlen arvosteluissa on puolestaan 4,2/5.

Sähköt uusittu

Uudenkaupungin matkailusuunnittelija Irmeli Laaksonen kertoo, ettei aloitteeseen ole vielä vastattu. Hän nostaa kuitenkin esille yhden seikan Santtiorannan leirintäalueesta.

Tällä hetkellä leirintäalueella ei ole voimassaolevaa vuokrasopimusta, vaan vuokralainen ylläpiti leirintäaluetta yhteisestä sopimuksestamme viime kesän, Laaksonen kertoo.

Käytännössä leirintäalueen ylläpidosta vastasi raumalainen Blue Camp ilman erillistä vuokrasopimusta. Tämän syynä oli se, että kilpailutusta varten kaupungissa nähtiin tarve alueen kunnostamiselle. Ja sen jälkeen vasta olisi ollut kilpailutus. Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut alueen suhteen.

Viimeisin isompi kunnostustyö, jos pintojen ehostusta ei oteta huomioon, on ollut muutaman vuoden takainen sähköjen uusiminen alueelle tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi, Laaksonen sanoo.

Suunnitelma liian kallis

Santtiorannan leirintäalueen rapautuminen on kestänyt jo vuosia ja sen myöntää myös kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén. Hän kertookin, että alueelle teetettiin suunnitelma, joka tilattiin uusikaupunkilaiselta yritykseltä, Nystad Sauna Companylta, mutta suunnitelmaa ei Arvela-Hellénin mukaan voi laittaa täytäntöön.

Se on sen verran korkealentoinen ja kallis suunnitelma, ettei sellaisiin toimiin ole mahdollisuuksia, hän toteaa.

Tämän vuoden budjettiesitykseen Arvela-Hellén kertoo laitetun 100 000 euroa alueen kunnostus- ja kehittämistoimiin, mutta kaupunginhallitus pudotti summan 20 000 euroon esityksessään kaupunginvaltuustolle.

Kehittämishalua Santtiorannan leirintäalueen suhteen on siis meillä virkamiehillä olemassa, mutta kyse on pitkälti poliittisten päättäjien tahdosta alueen suhteen.

Poliittisesti leirintäalue on puolestaan hankala, sillä nykyinen sopimus kolmesta vuodesta ja kahdesta optiovuodesta ei kannusta mahdollista yrittäjää investoimaan suuria summia alueen kehittämiseen, kun vaarana on, että mahdollisen viiden vuoden jälkeen yritystoimintaa alueella jatkaakin joku muu.

Vierasvenesataman sopimus on voimassa ja tehty viideksi vuodeksi viiden vuoden optiolla, ja virkamiehet ovat tyytyväisiä Karilla Oy:n toimiin alueen kehittämisen suhteen.

Rainer Tähtinen