Rusko panostaa hyvinvointiin erityisesti liikunnan kautta

Ruskon kunnanjohtaja Kari Lehtinen lähtee luotsaamaan Ruskoa uudelle vuosikymmenelle positiivisissa tunnelmissa.

Rusko on 6 300 asukkaan kasvava kunta, joka on valittu muun muassa Suomen parhaaksi kunnaksi, omakotimyönteisimmäksi kunnaksi ja taloustaitokunnaksi. Tulevina vuosina hyvinvointiin panostetaan Ruskolla erityisesti liikunnan kautta.

RUSKO. Ruskon kunnanjohtaja Kari Lehtinen nostaa vuoden 2020 tärkeimmiksi asioiksi Ruskolla asukasmäärän kasvun, osallisuuden ja hyvinvoinnin. Asukasmäärä on Ruskolla kasvanut vuosittain 25–40 ihmisen verran, mikä on kunnalle varsin mieluisa kasvuvauhti. Viime vuonna Rusko hankki yli 50 hehtaaria raakamaata, jota aletaan nyt kaavoittaa myyntikuntoon.

– Pääosin kaavoitamme pientaloja, sillä Ruskolle muuttaa eniten lapsiperheitä. Nyt tehdyillä maahankinnoilla saadaan tontteja myyntiin liki kymmeneksi vuodeksi, uskoo Lehtinen.

Lisäksi kaupunginjohtaja toivoisi asuntotarjontaa aivan keskustaan. Sille olisi tarvetta pikaisestikin. Myös yritystonteista on pulaa.

– Tänä vuonna saamme Ojannon alueelta myyntiin 5–6 yritystonttia, mutta enemmänkin tarvittaisiin, hän toteaa.

Lehtisen mukaan ihmisiä houkuttelee Ruskolle ennen kaikkea myönteinen kuntakuva ja pärjääminen erilaisissa kuntavertailuissa. Lisäksi kiitosta tulee toimivista peruspalveluista, sijainnista sekä nopeasta ja joustavasta päätöksenteosta, esimerkiksi rakennuslupa-asioissa.

Myös Föli on Ruskolle vetovoimatekijä, vaikka siitä onkin tullut viime vuosina myös yllätyskuluja. Ruskon keskustaan tehtiin juuri Fölin liityntäparkki ja samanlainen on tulossa Vahdolle tämän vuoden aikana.

– Kuntalaiset toivovat lisää vuoroja aamuliikenteeseen, mutta niitä varten pitäisi saada kokonaan uusi auto. Nykyinen kapasiteetti riittäisi lisävuoroihin keskellä päivää, mutta silloin niille ei ole käyttöä, kunnanjohtaja toteaa.

Maltillisia investointeja

Ruskon tämän vuoden investointiohjelma on maltillinen: 1,5 miljoonaa. Budjetissa on saman verran alijäämää. Rusko ei toki ole ainoa kunta, joka laati alijäämäisen budjetin, sillä kuntien taloustilanne koki loppuvuodesta kunnon kolauksen verouudistuksista johtuvista syistä. Kunnallisvero Ruskolla on 19,75.

Tuleville vuosille on kyllä luvassa investointeja, ja niitä suunnitellaan tänä vuonna. Esimerkiksi Maunun koulun laajennusta ja perusparannusta suunnitellaan tänä vuonna. Oppilasmäärät ovat kasvussa ja uusia luokkatiloja tarvitaan. Myös varhaiskasvatuksen tilannetta lähdetään selvittämään tänä vuonna. Selvityksen jälkeen päätetään, lähdetäänkö varhaiskasvatusta kehittämään ja lisäämään kunnan omasta toimesta ja yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Ruskon urheilukentälle suunnitellaan tänä vuonna uusi huoltorakennus, joka rakennetaan ensi vuonna. Tänä vuonna Ruskolle perustetaan myös liikuntapaikkavastaavan virka. Liikunta onkin yksi niistä painopistealueista, joilla kuntaan haetaan hyvinvointia. Viime vuosina kunta on satsannut paljon liikuntapaikkoihin.

Myös kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin investointeihin ja kunnan kehittymiseen. Ideoita kerätään kunnan verkkosivuilla.

– Osallisuus on erillisenä painopistealueena nyt myös opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, kertoo kunnanjohtaja.

Uusi hyvinvointijohtaja

Ruskon uutena hyvinvointijohtajana aloitti vuoden alussa Mikko Hulkkonen, joka on toiminut muun muassa Raision perhepalvelujohtajana sekä Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman eli Lupa auttaa -hankkeen muutosagenttina. Hänellä on pitkä kokemus asiakastyöstä, johtamisesta ja kehittämisestä kunnan sosiaali- ja terveystoimessa ja järjestökentällä. Koulutukseltaan hän on psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Hyvinvointijohtajan virka perustettiin Ruskolle pari vuotta sitten. Tähän asti sitä hoiti filosofian tohtori Anne Taulu. Hyvinvointi on myös yksi tämän vuoden pääteemoista Ruskolla.

Janica Vilen