Raision kaupunki tiivistää keskustarakennetta asemakaavan muutoksella

Asemakaavatyöskentely kulkee tiesuunnitelman rinnalla

E18 Raision kohdalla
Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään, jota kehitetään yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Kuva: KIIA SIILIN.

Raision keskikaupungin kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa E18-tien rakentaminen Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon vaatimukset täyttäväksi liikenneväyläksi välille Kuloinen – Uudenkaupungin rata. Asemakaavan muutosehdotus tulee nähtäville kevättalvella ja päätöksentekoon sen on tarkoitus edetä ennen kesää.

LIIKENNE. E18-kehätien suunnitelmat Raision keskustan kohdalla puhuttivat Raisiokeskuksen yrittäjien aamiaistreffeillä 4. joulukuuta. Samana päivänä Raision kaupungintalolla järjestettiin suunnittelijoiden vastaanotto aiheeseen liittyen. Hanketta viedään eteenpäin ELY-keskuksen johdolla, sillä suurin osa suunnitteluun sisältyvistä teistä on valtion ylläpitämiä maanteitä.

Raision keskustaa koskevan tiesuunnitelman laadinnan käynnisti Varsinais-Suomen ELY-keskus alkuvuodesta 2018. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti keskikaupungin asemakaavaa.

E18 keskikaupunki -asemakaavan muutoksella tavoitellaan Turun kehätien kehittämistä niin, että se vastaa eurooppalaisen päätieverkon vaatimuksia Raision keskustan alueella. Samalla osoitetaan kaupungin katuverkkoon kuuluvat rinnakkaisyhteydet kaava-alueella.

E18 kehätie
Raision kaupunginarkkitehti Olli Arvola esitteli 4.12. kaupungintalolla järjestetyllä suunnittelijoiden vastaanotolla E18 keskikaupunki -asemakaavan muutosta. Kuva: KATARIINA MÄKINEN-ÖNSOY.

– Asemakaavan muutosehdotus tulee nähtäville kevättalvella, tavoitteena on, että se olisi maaliskuussa kuukauden ajan esillä. Tuona aikana kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia ja viranomaislausuntoja, Raision kaupunginarkkitehti Olli Arvola kertoo.
– Päätöksentekoon muutosehdotuksen on tarkoitus tulla ennen kesälomia, lisää Arvola.

Koska suunnittelua sovitetaan yhteen asemakaavoituksen vaiheiden kanssa, myös tiesuunnitelman valmistuminen ajoittuu vuoden 2020 kesään. Hanke on tämänhetkisen tiedon mukaan toteutusvalmiudessa syksyllä 2022.

– Hankkeelle ei ole myönnetty vielä rahoitusta. Joskin kysymyksessä on kansainvälinen tieverkosto, jolla on tietyt velvoitteet. Eli ennemmin tai myöhemmin rahoitus järjestyy, Raision kaupungin elinvoimapäällikkö Samu Mattila sanoo.

Suomi on sitoutunut parantamaan TEN-T ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä.

Elinkeinoelämävaikutukset tarkasteluun

Yrittäjien yhteisenä huolenaiheena on keskustan läpi rakennettava tunneli sekä rampit, joista ei ole suoraa kulkua nykyisille kauppakeskittymille. Kaiken kaikkiaan noin 450-metrisen tunnelin alku on heti Rasekon Juhaninkujan toimipisteen jälkeen. Tunneli on merkitty päättymään nykyisen Raisiontien risteyksen jälkeen.

Elinvoimapäällikkö Samu Mattila kertoo, että vaikuttavuutta arvioidaan kahdessa osassa: remontin aikana ja remontin jälkeen.

– Molemmista vaiheista valmistuu selvitys ennen kuin tiesuunnitelma on valmis. Ensin tehdään benchmarkkausta eli vertailua vastaavanlaisista remonttikohteista viime vuosina eri kaupunkien alueella. Vertailuanalyysissä käydään läpi, mikä remonteissa on mennyt hyvin ja mikä huonosti.
– Benchmarkkauksella on vaikutusta esimerkiksi viestintään, opastukseen ja moneen muuhun remontin aikaiseen seikkaan, jatkaa Mattila.

Hankkeen kuluessa on tehty vaikuttavuusarviointeja muun muassa turvallisuusasioihin ja luontoarvoihin liittyen. Elinkeinoelämään kohdistuva vaikutus on jäänyt Mattilan mukaan sivuraiteille.

– Vaikuttavuusarviointeja on tähän mennessä tehty muilta osin paitsi elinkeino- ja talouselämää painottaen. Tähän on tulossa muutos, Mattila toteaa.

Raisiokeskuksen yrittäjäyhdistyksen hallitus on valtuuttanut Raision Näkökulman Jari Ahlgrenin pureutumaan E18-tiehankkeeseen.

– Tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja sen mukana tuleva ostovoima ovat hyviä tavoitteita. Mutta pelkästään keskustan alueelta tuleva ostovoima ei riitä pitämään yllä riittävän monipuolista palvelu- ja tuotetarjontasegmenttiä. Toisin kuin asuntopuolella, elinkeinoelämän pääprioriteetti ei ole sijainti vaan saavutettavuus, Ahlgren kommentoi.
– Niissä keskusteluissa, joita olen käynyt niin yrityselämän edustajien kuin asiakasrajapinnan kanssa, olemme tulleet siihen tulokseen, että saavutettavuus huononee. Toivon, että kun selvitykset valmistuvat, niin kaupungissa katsotaan avoimin silmin tulevaisuutta, sillä tässä rakennetaan Raisiota seuraavaksi 30 vuodeksi, tiivistää Ahlgren.

Raision Ykkösapteekin Sakari Alaranta panostaisi maantieteellisen sijainnin suomiin etuihin kaupallisessa mielessä.

– Kaupankäynti sijoittuu aina hyville kauppapaikoille. Saavutettavuus on sen takia elinkeinon A ja O.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Suunnitelmasta voi antaa palautetta karttasovelluksen kautta.