Turun kaupungin veroprosentti pysyi ennallaan, sopeuttamistoimia tulossa lähes 59 miljoonan euron edestä

Veroprosentit vuodelle 2020:

– tuloveroprosentti 19,50 %

– yleiseksi kiinteistöveroprosentti 1,00 %

– vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 %

– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 %

– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

TURKU. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan maanantaina 11. marraskuuta. Talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupunkitasolla taloussuunnitelma on ylijäämäinen vuonna 2023 ja vuosikate ylittää poistot. Kaupungin kunnallisvero päätettiin pitää entisellään 19,50 prosentissa.

Suurimmat muutokset kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin hyvinvointitoimen osalta. Toimialan tuotto-odotusta laskettiin 2,3 miljoonasta eurosta 700 000 euroon. Asiakasmaksujen maksuvapautukset säilyvät. Terveydenhuollossa tullaan tekemään terveysasemaverkkoa ja hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys.

Joukkoliikenteen osalta säästötavoitetta 700 000 euroa ei kohdennettu, vaan keinot tavoitteen saavuttamiseksi päättää myöhemmin joukkoliikennelautakunta. Tässä vaiheessa lippuhintoja ei koroteta.

Maksullista pysäköinnin tuottotavoitetta korotettiin 300 000 eurolla, kokonaistavoite on nyt 3,1 miljoonaa euroa lisätuloa.

Sivistystoimialan vielä kohdentamatonta tuottavuustavoitetta nostetaan ja vielä kohdentamaton säästötavoite korvaa aiemmin esitetyt opetusryhmien suurentamisen ja lukioiden kurssitarjonnan karsimisen. Tavoitteena ovat rakenteelliset uudistukset, joilla tavoitellaan kahden miljoonan euron säästöjä. Turun ammatti-instituutin ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen mahdollinen yhdistyminen ja yhtiöittäminen tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2020.

Alle 20-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuja ei oteta tässä vaiheessa käyttöön, vaan aiheeseen palataan, kun liikuntaseurojen kanssa keskustellaan mahdollisesta palvelusetelimallista.

Kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteiden yhteenlaskettu säästösumma on lähellä kaupunginjohtajan talousarvion esittämää 59 miljoonaa euroa (- 570 000 euroa esitetystä).

Veroprosentit pysyvät ennallaan lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia, joka nousee kolmesta neljään prosenttiin.