Piispa käynnistää selvityksen Auran seurakunnan liittämisestä Liedon seurakuntaan

SEURAKUNTA. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala on tehnyt aloitteen Auran seurakunnan liittämisestä Liedon seurakuntaan.

Auran seurakunnan kirkkoneuvosto on 24.10.2019 lausunnossaan tuomiokapitulille todennut, että seurakunnan on lähitulevaisuudessa liityttävä yhteen toisen seurakunnan kanssa. Perusteina ovat olleet sekä taloudelliset että toiminnalliset näkökulmat. Piispan aloite käynnistää prosessin, jossa liitosajatus tulee perusteellisesti selvitetyksi.

Tuomiokapituli asettaa 19.11.2019 selvitysmiehen, jonka tulee helmikuun loppuun mennessä tehdä asiasta esitys. Sen jälkeen Liedon ja Auran kirkkovaltuustot antavat lausunnon. Ne saatuaan tuomiokapituli päättää aloitteesta ja siitä, lähetetäänkö aloite sekä seurakuntien ja tuomiokapitulin lausunnot kirkkohallitukseen päätöksentekoa varten. Kirkkohallituksen päätös on tehtävä viimeistään kesäkuussa 2020, jos liitos halutaan voimaan 1.1.2021.