Mielipide: Koulutuksen laadun säilyttäminen tärkeää Raisiossa

MIELIPIDE. Raision Vihreiden kuntavaaliohjelmassa tavoitteena koulutuksen osalta on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadun turvaaminen. Kerroimme ennen vaaleja raisiolaisille, että emme hyväksy ryhmäkokojen suurentamista emmekä opetustuntien, oppiaineiden tai kurssien määrän vähentämistä. Lisäksi Vihreiden tavoitteena on mm. eriarvoisuuden vähentäminen ja yhteiskunnan tarjoamien laadukkaiden peruspalvelujen säilyttäminen.

Pidämme kiinni tavoitteistamme, joten emme voi hyväksyä niitä säästötoimia, joita Raision kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2020 yhteydessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja lupaavat (TS ja RS 21.11.19), että lomautus ei ole keinovalikoimassa, kun säästöjä haetaan. Hyvä niin! Rakenteellisten muutosten hakeminen on hyvä tavoite, mutta se tarkoittaa väistämättä henkilöstömenoissa säästämistä, koska suurin osa kunnan menoista on henkilöstömenoja. Näiden säästöjen toteuttamisessa pitää olla tarkkana, jotta muutokset eivät heikennä kuntalaisten palveluja.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan säästöjä haetaan mm. perusopetuksen tasoa heikentämällä. Luokkakoon kasvattaminen 1,4 oppilaalla tuntuu pieneltä, mutta käytännössä se voi tarkoittaa yhdysluokkia ja paljon useamman kuin yhden tai kahden oppilaan lisäämistä luokkaan. Lopputuloshan riippuu koulun oppilasmääristä eri luokka-asteilla. Samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita sijoitetaan tavallisiin luokkiin. Lisäksi oppilaiden saaman opetuksen määrää suunnitellaan vähennettäväksi lain sallimaan minimiin, jolloin oppitunteja leikattaisiin varhennetusta kielen opetuksesta sekä musiikkiluokilta. Lukioon suunnitellaan kurssien määrän vähentämistä ja opetusryhmien koon kasvattamista.

Tällaiset säästötoimet heikentävät opetuksen laatua. Raision koulutuspalveluihin suunnitellut muutokset merkitsevät myös opettajien opetustuntien eli palkan leikkausta sekä ainakin kuuden opettajan vähentämistä perusopetuksesta.

Koulutus nauttii valtiovallan erityissuojelua ja siihen panostetaan tällä hallituskaudella. Vahva perusta tarvitaan Suomen pitämiseksi koulutuksen ja osaamisen kärkimaana. Hyvät koulut ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet ovat olleet Raison vahvuus ja vetovoimatekijä. Tämän takia Vihreät eivät hyväksy esitettyjä leikkauksia. Hyviä päätöksiä tarvitaan Raisiossa ja yhdessä voimme säilyttää hyvät koulutuspalvelut.

Raision seudun Vihreät ry Raision Vihreä valtuustoryhmä

Kristiina Engström, RsV:n pj.

Pekka Heikkilä, Valtuustoryhmän pj.

Saila Rintee, RsV:n ja Valtuustoryhmän varapj.