Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausui kirjastoautotoiminnan lopettamisesta

Liedon kunnanhallitus käsittelee kirjastoautoon liittyviä talouden sopeutustoimia maanantaina 25.11.

LIETO. Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi lausuntonsa kirjastoauton lakkauttamisesta tiistaina 19. marraskuuta pitämässään kokouksessa, jossa se käsitteli kahta eri sopeutusmallia. Ensisijaiseksi talouden tasapainotustoimeksi merkittiin kirjastoauton lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen. Toisena vaihtoehtona punnittiin koulukirjastojen lakkauttamista niin, että kaksi vakanssia lakkautettaisiin pysyvästi koulukirjastoista ja yksi vakanssi siirrettäisiin pääkirjastoon. Tässä vaihtoehdossa kirjastoauto ajettaisiin loppuun, jonka jälkeen uutta ei enää hankittaisi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lausunnon, jonka mukaan vaihtoehto I eli kirjastoauton lakkauttaminen ensi elokuusta alkaen heikentäisi kirjaston palvelutasoa vähiten. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että koulukirjastojen palvelurakennetta ja -toimintaa pyritään kehittämään kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden.

Kunnanhallitus käsittelee lausuntoa maanantaina 25.11. kokoontuvassa iltakoulussaan. Täytäntöönpanosta vastaa 16.12. kokoontuva kunnanvaltuusto.