Kuntapäättäjän kulma: Hyvinvointia ennakolta Maskuun

KOLUMNI. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Siinä, miten aktiivisesti edellä mainittuja asioita edistetään, on kuntien välillä varmasti eroja. Vähimmillään kunta ulkoistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan pelkästään sosiaali- ja terveystoimelle.

Kunnissa voidaan myös edistää hyvinvointia ja terveyttä tavoiteasettelun ja tiettyjen toimenpiteiden avulla. Kunta voi hyödyntää siinä esimerkiksi järjestöjä. Toiminnan tulisi kuitenkin olla pitkäjänteistä ja systemaattista, tavoitteista lähtevää. Toimintaa tulisikin kehittää jatkuvasti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tulisi huolehtia kunnan kaikkien hallinnonalojen toiminnoissa, ei siis pelkästään sote-kumppanien tai yksittäisen lautakunnan avulla.

Maskussa huomioitiin uuden Kuntalain velvollisuudet tämän valtuustokauden alussa luottamusorganisaatiosta päätettäessä. Aikaisempi vapaa-aikalautakunta sai nimekseen hyvinvointilautakunta. Lautakunnan korostettu tehtävä on ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvinvointi. Tätä tehtävää tukemaan kuntaan palkattiin hyvinvointipäällikkö sekä tämän vuoden elokuussa elinvoimapäällikkö. Lisäksi kunnanvaltuustomme hyväksyi elokuussa 2018 kunnan strategian, jossa on pyritty ottamaan kuntalaisten hyvinvointi huomioon.

Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaiselle erilaisia asioita. Toinen haluaa turvallisen oppimisympäristön ilman pelkoa koulukiusaamisesta, toinen arvostaa hyviä liikuntamahdollisuuksia ja kolmas terveellistä sisäilmaa kouluissa ja päiväkodeissa. Kunnan tehtävät eivät ole vain erillisiä palveluita kuntalaiselle, vaan ne luovat yhteistyössä asukkaille toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan elämän edellytyksiä.

Toivottavasti Maskun kunnanvaltuusto ja sen nimeämä tarkastuslautakunta seuraavat strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista varsinkin kuntalaisten hyvinvoinnin toteutumisen suhteen. Hyvällä yhteistyöllä virkamiesten, luottamushenkilöiden sekä järjestöjen kanssa saadaan toivottavasti toimiva ratkaisu, jolla voidaan ennaltaehkäistä kuntalaistemme syrjäytymistä ja sairastumista esim. tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Vaikka kuntamme on ohjannut sote-palveluntuotantonsa Perusturvakuntayhtymä Akseliin, tulisi kunnassamme edistää kuntalaistemme hyvinvointia ja terveyttä enemmän ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin pystyttäisiin alentamaan myöskin suureksi paisuneita sote-menojamme.

Maija Salo. sd.

Maskun kunnanvaltuuston pj.