Nousiaisissa rakennetaan nyt – ja paljon

Uutta moduulirakenteista kunnantaloa tehdään parhaillaan yhtenäiskoulun vastapäisellä tontilla.

Nousiaisten uusi moduulirakenteinen kunnantalo valmistunee ensi viikolla, vanhaa kunnantaloa aletaan pian purkaa uuden liikuntahallin tieltä ja pian alkaa myös Henrikin koulun laajennus. Rakennustyömaat tulevat vaikuttamaan keskusta-alueen liikennöintiin ja pysäköintipaikkoihin.

NOUSIAINEN. Nousiaisten kunnanvaltuusto teki 23. syyskuuta pitämässään kokouksessa hankintapäätökset yhtenäiskoulun uudisosasta ja liikuntahallista. Seuraavana vaiheena on urakkasopimusten allekirjoittaminen parin viikon päästä, kun päätökset saavat lainvoiman.

Yhtenäiskoulun uudisosan kaikkien urakoiden yhteishinta on saapuneiden tarjousten perusteella 6,7 miljoonaa euroa. Yhteishinta sisältää myös yhtenäiskoulun purettavan osan purkamisen, johon on erikseen varattu määräraha vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan.

Liikuntahallin kaikkien urakoiden yhteishinta on saapuneiden tarjousten perusteella 3,8 miljoonaa euroa. Yhteishinta sisältää myös kunnantalon purkamisen, johon on erikseen varattu määräraha vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikuntahallihankkeelle 750 000 euron avustuksen.

Liikuntahallin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alussa ja koulutyön alkaa yhtenäiskoulun uudisosassa vuoden 2022 alusta lukien.

Ensi viikolla uuteen kaupungintaloon

Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen on saanut hyvää palautetta työstään, mutta paljon on vielä haasteita ratkottavana. Talouden tasapainottamisohjelmaa laaditaan nyt.

Tällä hetkellä kunnanjohtaja Teemu Heinonen majailee väistötiloissa Osuuspankin naapurissa Nousiaisten keskustassa. Noin viikon päästä luvassa on muutto uuteen moduulirakenteiseen kaupungintaloon yhtenäiskoulua vastapäätä Moisiontielle.

Ei nykyään enää rakenneta sellaisia kunnantaloja kuin aikoinaan. Nykyään tehdään juuri muunneltavia tiloja, joissa neliöt on tehokkaassa käytössä, Heinonen toteaa.

Myös syyskuussa avattu Vappulan päiväkoti on moduulirakenteinen.

Vaikka raha on vähissä, niin tila-asiat on pakko saada kuntoon, Heinonen sanoo.

1,5 miljoonan euron tulovaje

Vanhaa kunnantaloa aletaan purkaa lähiaikoina uuden liikuntahallin tieltä.

Nousiaisten kunta on aloittanut talouden tasapainotusohjelman laatimisen. Tasapainottamisohjelmaa laaditaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa vuosille 2020–2023. Prosessin aikana viranhaltijat laativat alustavan ehdotuksen mahdollisista säästötoimenpiteistä, ja tämän pohjalta varsinaista talouden tasapainotusohjelmaa laaditaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Tasapainottamisohjelma on luonnollinen ja merkittävä toimenpide, jonka keskeisenä tavoitteena on pyrkiä turvaamaan lakisääteisten palveluiden tarjonta sekä kunnan itsenäisyys, selittää kunnanjohtaja.

Kuntaliitto julkisti 10. syyskuuta uuden arvion kunnallisveron kertymäennusteesta. Sen mukaan veroja kertyy kunnille noin 600 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän vuoden 2019 loppuun mennessä. Tähän vaikuttaa erityisesti kansallinen verokorttiuudistus. Myös tulorekisteriongelmilla on vaikutusta kuluvan vuoden verokertymiin. Nousiaisten kunnan osalta nämä tarkoittavat tämän hetken arvion mukaan jopa reilun 1,5 miljoonan euron verotulovajetta. Suurimmissa kaupungeissa vastaavat luvut pyörivät jopa yli kymmenessä miljoonassa eurossa.

Kuntatalouden valtakunnallisten haasteiden kohtaamisessa tarvitsemme yhteisen suunnan, rohkeutta, toivoa ja tekoja, Heinonen linjaa.

Kuntalaiskysely tulossa

Nousiaisissa valmistellaan parhaillaan myös suurta kuntalaiskyselyä.

Tarkoitus on kuulla kuntalaisia liittyen tämän vuoden toimintaan, ensi vuoden suunnitteluun ja talouden tasapainottamisohjelmaan, valottaa kunnanjohtaja.

Teemu Heinonen aloitti työt Nousiaisten kunnanjohtajana 7. tammikuuta. Vaikeassa taloustilanteessa tuuliselle paikalle nouseminen vaati rohkeutta.

Ollaan me hyvää palautetta saatu, mutta on tässä vielä haasteita, Heinonen toteaa.

Hän uskoo, että tulevaisuus on valoisampi.

Varsinais-Suomessa on nyt hyvä tilanne, ja työllisyysluvut ovat meillä hyvät. Kun saamme nämä isot hankkeet käyntiin, niin uskon ja toivon, että se tulee näkymään ennen pitkää kuntalaisten määrässä ja myös yritysten määrässä, Heinonen kommentoi.

Tällä hetkellä Nousiaisissa on 4 717 asukasta.

Väkiluku tippui tänä vuonna parillakymmenellä, eli vähemmän kuin aiempina vuosina. Meidän pitäisi saada Nousiaisiin kerrostaloja, sillä kaikki vuokra-asunnot ovat käytössä. Mutta rakennuttajat tietysti seuraavat sitä, mistä saa isoimman katteen, Heinonen harmittelee.

Kasitien remontin uskottiin parantavan Nousiaisten vetovoimaa.

Lukuja kun katsoo ja kuuntelee ihmisiä, niin nyt näyttää, ettei se ihan vastannut odotuksia. Siihen vaikuttaa moni asia. Meillä on Kasitien varressa aika vähäinen näkyvyys. Ja Neste on ollut Nousiaisten kohdalla se pysäyttäjä Kasitien varressa ja nyt sitäkään ei enää ole. Mutta se on hienoa, että Kaitaraisten yritysalueelle saatiin oma liittymä. Sinne on nyt saatu ensimmäisiä varauksia, Heinonen kertoo.

Janica Vilen