Kuntapäättäjän kulma: Kiusaamiselle loppu

KOLUMNI. Viime aikoina on jälleen kerran julkisuudessa uutisoitu siitä, miten haitallisia seuraamuksia lasten ja nuorten kiusaamisella on. Pahimmassa tapauksessa kiusatun elämä suistuu raiteiltaan ja kiusaaja joutuu myös ennen pitkää vaikeuksiin. Meillä aikuisilla on velvollisuus puuttua tähän asiaan ja varmistaa, että lapsilla on turvallinen ympäristö kasvaa.

Ensisijaisesti kodin tehtävä on kasvattaa lapset ymmärtämään mikä on oikein ja mikä ei. Jos lapselle ja nuorelle ei tehdä selväksi käyttäytymisen rajoja, miten hän voisi koskaan ymmärtää, miten ei voi käyttäytyä. Ihmiset ovat erilaisia. Toinen kokee herkemmin kuin toinen, siksi aina pitäisi se toinen ihminen osata ottaa huomioon sosiaalisissa kanssakäymisen tilanteissa. Kun kohtelee toista niin kuin itseänsä haluaisi kohdeltavan, niin silloin ollaan jo pitkällä.

Mitä kunta voi tehdä? Kunta voi tehdä selväksi periaatteellisena kantanaan, ettei se hyväksy päiväkodeissaan ja kouluissaan minkäänlaista kiusaamista. Sen lisäksi kunnan pitää laatia julistuksensa tueksi perussäännöt, miten päiväkodeissa ja kouluissa toimitaan, kun kiusaamista ilmenee. Kun kiusaamiseen puuttumiselle laaditaan yhteiset säännöt ja ne ovat kaikkien tiedossa, asioita on helpompi käsitellä.

Jos kiusaaja ei ole ennen päiväkotiin tai kouluun tuloaan sisäistänyt sitä, ettei kiusaaminen ole hyväksyttävää, se on hänelle tehtävä selväksi viimeistään tässä vaiheessa. Kun pelisäännöt ovat myös vanhempien tiedossa, tulee myös heidän kiusaamista havaitessaan toimia pelisääntöjen mukaan.

No, mitä nuo pelisäännöt voisivat sitten olla? Ainakin se, että kiusaamiseen tulee puuttua heti. Tapahtui se sitten missä tahansa. Aikuisen on tehtävä selväksi, ettei se ole hyväksyttävää. Toiseksi, kiusaajan kanssa tulee keskustella. Keskusteluun tulee ottaa mukaan vanhemmat. Mikäli heitä asia ei heitä millään lailla kosketa, tulee mukaan kytkeä ammatti-auttajia. Se, että vanhemmat väistävät vastuutaan, ei ole peruste sille, että kiusaaminen voi jatkua. Asiaa käsitellään niin kauan, että tilanne raukeaa. Vain kaikkien yhteistyönä asiaa saadaan hallintaan.

Kunta voi vaikuttaa paikallisesti kiusaamisen kitkemiseen. Meillä kaikilla aikuisilla on velvollisuus suojella lapsia ja nuoria tältä älyttömältä toiminnalta.

Sisko Hellgren, kok.

Ruskon kunnanhallituksen pj.