Uusi startti Kaarinan aluetyölle – 16 000 euroa lähiympäristöjen parantamiseen

KAARINA. Kaarinan kaupungin tuore osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelma aktivoi eri alueiden asukkaita kehittämään omaa asuinaluettaan. Kaarinassa toimii viisi aluetyöryhmää keskustassa, Kuusistossa, Piispanristillä, Littoisissa ja Piikkiössä.

Erityisesti Piikkiössä, Kuusistossa ja keskustassa aluetyö on ollut näkyvää. Aluetyöryhmät ovat järjestäneet muun muassa asukasiltoja ja kirppistapahtumia ja ne ovat olleet esillä paikallislehdissä. Lisäksi aluetyöryhmät ovat osallistuneet erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin.

Nyt aluetyöryhmien kokoonpanot uudistuvat ja laajentuvat. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni aluetyöryhmien nykyisistä jäsenistä jatkaisi aktiivista työtään alueiden hyväksi, mutta lisäksi työhön kutsutaan mukaan nykyistä enemmän alueella toimivia yhdistyksiä ja myös asukkaita. Vähitellen toiminnan vetovastuu siirtyy alueen asukkaille ja muille toimijoille. Kaupunki on kuitenkin edelleen mukana toiminnassa.

Loppuvuoden aikana kaupungin kaikki palvelualueet nimeävät vastuuhenkilön yhden aluetyöryhmän vetäjäksi. Vuosittain aluetyöryhmät kutsutaan yhteiseen tapaamiseen, jossa suunnitellaan tulevaa vuotta ja kuullaan muiden alueiden hyviä käytäntöjä.

Aluetyöryhmien toiminnan tukemiseksi Kaarinassa käynnistyy osallistavan budjetoinnin kokeilu. Kokeilun aikana aluetyöryhmät keräävät asukkailta ideoita lähiympäristönsä parantamiseksi. Rahaa tähän on varattu 16 000 euroa.

Kaarinan kaupunginhallitus hyväksyi elokuussa kaupungin osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelman vuosille 2019–2021. Osallisuuden edistäminen on kaikkien kaupungin palvelualueiden yhteinen asia. Seuraavan kahden vuoden aikana asukkaita aktivoidaan osallistumaan oman asuinalueensa kehittämiseen monin eri tavoin. Aluetyön ja osallistavan budjetoinnin lisäksi kaupungin verkkopalvelut uudistuvat: uudistuksen lähtökohtana on ajantasainen tieto kaupungin palveluista sekä valmisteilla olevista asioista. Uudessa verkkopalvelussa osallistuminen on tehty nykyistä helpommaksi. Lisäksi helpotetaan yhdistysten mahdollisuuksia hyödyntää kaupungin tiloja ottamalla käyttöön tilojen sähköinen varausjärjestelmä.