Kaarinan kaupunginvaltuusto istuttaa 100 juhlavuoden puuta

KAARINA. Kaarinan valtuuston ensimmäisestä kokoontumisesta tuli 3. tammikuuta kuluneeksi sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kaupungin liikunta- ja viherpalvelut järjestää 10. lokakuuta istutustapahtuman, jossa kaupunginvaltuutetut tarttuvat lapion varteen. Juhlinta suoritetaan talkootyön merkeissä ja puheet puhutaan puille.

Tavoitteena on istuttaa Mattelmäen avoimille viheralueille sata puuta. Istutustyössä ovat mukana kaupunginvaltuutetut, joita koulutetut puutarhurit neuvovat ja ohjaavat. Tilaisuudessa paljastetaan myös muistolaatta.

Istutettava puuvyöhyke ulottuu Koriston rantatieltä aina Tuuliviirinkadulle. Alue sisältää kolme nimettyä viheraluetta eli Margaretanpuiston, Finkenpuiston sekä Mattelmäenpuiston. Myös avointa aluetta säästetään maisemakokonaisuuteen. Puiden sijainnissa on otettu huomioon maan alla kulkeva kunnallistekniikka ja maakaapelit. Aluetta halkoo myös ilmajohdollinen voimalinja, jonka suoja-alue jätetään kokonaan istuttamatta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi puut on valittu yhdeksästä eri heimosta, kymmenestä eri suvusta ja viidestätoista lajista ja lajikkeesta. Valtaosa istutettavista lajeista on tammia. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien uhkien vuoksi istutetaan myös muita isommaksi kasvavia puusukuja kuten lehmuksen eri lajeja, punasaarnia sekä kynäjalavaa.

Alueen asutuksen eteläpuolelle istutettavat puut ovat matalampia kukkapuita, näin ne eivät varjosta asuntoja ja niiden pihoja. Kukinta luo esteettistä elämystä ja kattaa kevään hyönteisille ruokatarjoilun.