Kike Elomaa: Kotitalousvähennykseen ei saa kajota

MIELIPIDE. Hallitus on kaavaillut kotitalousvähennykseen heikennyksiä säästösyistä. Kotitalousvähennys helpottaa remonttien ja muiden tärkeiden töiden teettämistä ja sitä voi hyödyntää suurin osa suomalaisista. Asia koskettaa kaikkia kotitalouksia sekä monia yrittäjiä, joten sen kanssa ei sovi hölmöillä hätiköidysti.

Jätin hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen perusteluja kotitalousvähennyksen heikennyksille. Lisäksi kysyn, että millaiset ovat muutosten taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekä miten kotitalousvähennystä tulisi kehittää jatkossa, jotta se vastaisi paremmin muun muassa yrittäjien ja ikäihmisten tarpeisiin.

Kotitalousvähennyksellä on paljon myönteisiä vaikutuksia monien pienyrittäjien liiketoimintaan ja palveluja tarvitsevien kotitalouksien arkeen. Lukuisille pienyrittäjille kotitalousvähennyksen olemassaolo mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen, koska se lisää kysyntää. Samanaikaisesti vähennysoikeus mahdollistaa laajemmalle kuluttajajoukolle töiden teettämisen itse tekemisen tai tekemättä jättämisen sijaan. On myös huomionarvoista, että kotitalousvähennys edesauttaa osaltaan energiatehokkaampaan ja ekologisempaan asumiseen tähtäävien muutostöiden toteuttamista. Luulisi tämän asian olevan vihreyttä tihkuvan hallituksen tiedossa.

Siivousala toimii hyvänä esimerkkinä kotitalousvähennyksen hyödyllisyydestä. Monille ikäihmisille kodin pitäminen siistinä tuottaa vaikeuksia liikuntarajoitteiden tai sairauksien johdosta. Kiireisillä uraihmisillä puolestaan on usein aika kortilla eikä kotitöihin tahdo löytyä sopivaa saumaa. Kotitalousvähennys voi olla juuri ratkaisevassa asemassa sen kannalta voiko siivouspalvelua ostaa ulkopuoliselta toimijalta vai ei. Alan yrittäjien näkökulmasta tämä heijastuu tuntuvalla tavalla palvelujen kysyntään. Kotitalousvähennys tuo tällä tavoin kätevästi kuluttajia ja palveluntuottajia lähemmäs toisiaan.

Kotitalousvähennyksen prosenttiosuuden ja maksimisumman pudottaminen on herättänyt syystäkin laajaa huolta. Heikennykset heijastuvat väistämättä vähennykseen oikeuttavien töiden teettämiseen. Eri alojen yrittäjät ovat hermostuneita muutosten vaikutuksista palvelujen kysyntään ja kuluttajat miettivät miten rahat riittävät tuleviin remonttilaskuihin tai muuhun kodin kunnossapitoon. Eikö hallitus todella löydä kotitalousvähennystä järkevämpiä säästökohteita?

Veronmaksajien keskusliiton tilastojen perusteella kotitalousvähennystä saavien eläkeläisten osuus on noussut merkittävästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Vuonna 2012 kotitalousvähennystä sai 101 437 eläkeläistä ja vuonna 2017 luku oli peräti 175 478 siitä huolimatta, ettei tilastoissa näy ikäihmisten kohdalla heidän lastensa heille teettämiä kotitalousvähennyskelpoisia työsuoritteita. Tämä kertoo meille sen, että kotitalousvähennys on erityisen merkittävä vanhemmalle väelle. Olen syvästi huolissani siitä miten mahdolliset muutokset vaikuttavat heidän arkeensa.

Kotitalousvähennyksestä leikkaaminen ei edistä yrittäjyyttä eikä ihmisten arjessa pärjäämistä. Lisäksi heikennyksillä saavutetuissa säästölaskelmissa on otettava huomioon toimien negatiiviset taloudelliset vaikutukset, jotka syntyvät palvelujen kysynnän laskun myötä. Vastustan kotitalousvähennyksen heikentämistä. Sen sijaan tulisi pohtia miten kotitalousvähennys voisi vastata jatkossa nykyistä paremmin kotitalouksien ja yrittäjien tarpeisiin.

 

Ritva ”Kike” Elomaa

kansanedustaja (ps)