Kaarinassa lähdetään mielellään kouluun

KOULUT. Koulut alkavat Kaarinassa torstaina 15. elokuuta. Tasa-arvo-kyselyn tulosten perusteella kaarinalaisten oppilaiden enemmistö kokee olonsa turvalliseksi ja tulee mielellään kouluun. Huoltajien asiakaskyselyn mukaan myös huoltajat ovat keskimäärin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin.

Tasa-arvokyselyyn vastasi 1166 alakoulun ja 433 yläkoulun oppilasta. Turvalliseksi ja miellyttäväksi koetun kouluympäristön lisäksi sukupuoleen ja erilaisuuteen liittyvä tasa-arvoisuus toteutuu pääsääntöisesti hyvin Kaarinan kouluissa.

Alakoulussa esiintyy jonkin verran nimittelyä erilaisuuden vuoksi. Yläkoulun puolella taas esiintyy jonkin verran sanallista, seksuaalissävytteistä puhetta tai nimittelyä. Aiheita käsitellään opettajien ja oppilashuollon kanssa lukuvuoden suunnittelupäivinä jo ennen koulujen alkamista. Koulukohtaisesti päätetään, miten näihin ilmiöihin tullaan puuttumaan entistä tehokkaammin.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen huoltajien asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna 708 huoltajaa. Vuoden 2017 tuloksiin verrattuna, tyytyväisyys on noussut tai pysynyt samalla tasolla oppilashuoltoa lukuun ottamatta.


Arvosana-asteikolla 1–5 arvioitu tyytyväisyys on keskiarvon yläpuolella kaikissa arvioiduissa seikoissa yhtä lukuun ottamatta. Luokan tai ryhmän työrauhan ylläpitäminen arvioitiin heikoimmaksi (ka 2,84). Parhaat arviot sai opettajien työn arvotus (ka 3,79).