Jätevesiremonttien loppukiri on käsillä

Jätevesiasetus
Valonian vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä muistuttaa 31. lokakuuta umpeutuvasta jätevesiasetuksen määräajasta. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Jätevesiasetuksen määräaika lähestyy: Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien puutteellinen käsittely ranta- ja pohjavesialueilla tulee kunnostaa viimeistään 31.10.2019 mennessä. Koko Suomessa siirtymäajan saneeraustarve koskee yhteensä noin 114 000 kiinteistöä, joista 45 000 on vakituisesti asuttuja ja 69 000 vapaa-ajan kiinteistöjä.

ASUMINEN. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kesällä julkaiseman tilannekatsauksen mukaan Varsinais-Suomessa vapaa-ajan asunnoista siirtymäaika-alueilla on arviolta 32 400 kiinteistöä. Näistä noin 20 % tarvitsee jonkinasteisen jätevesijärjestelmän saneerauksen.

Tilannekatsauksesta selviää, että vakituisesti asuttuja kiinteistöjä siirtymäaika-alueilla Varsinais-Suomessa on 4200 ja näistä 68 % tarvitsee jonkinasteisen jätevesijärjestelmän saneerauksen. Arviosta ei ole vähennetty automaattiseen ikävapautukseen oikeutettujen omistajien kiinteistöjä.

Edellä mainituissa kohteissa jätevesiremontti pitää olla tehtynä 31.10.2019 mennessä.

– Siirtymäaika-alueisiin kuuluvat jätevesijärjestelmän saneerausta vailla olevat jätevesiä muodostavat rakennukset, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Raja on vedetty sataan metriin, joka tarkistetaan kartalta, olivat maastomuodot millaisia tahansa, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä huomauttaa.

SYKE on tuottanut karttapalvelun pohjavesialueista ja viitteellisistä 100 metrin vyöhykkeistä. Kiinteistön omistaja voi tarkastaa kartalta, sijaitseeko kiinteistö alle 100 metriä vesistöstä tai pohjavesialueella. Etäisyys määritetään rantaviivasta lähimmän talousjätevesiä muodostavan rakennuksen seinään.

Valvonta kuntien harteilla

Koska järjestelmän uusiminen on aina luvanvarainen toimenpide, suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä. Ja koska kiinteistön omistaja on aina vastuussa jätevesijärjestelmästään, tulee kiinteistöllä olla jätevesiselvitys eli dokumentoitu tieto siitä, millainen järjestelmä tontilla on.

– Monet varsinaissuomalaiset kunnat ovat lähettäneet tiedotuskirjeen ja selvityspyynnön jätevedenkäsittelystä asukkailleen. Lisäksi asukkaat ovat ottaneet kysymyksineen yhteyttä sekä meihin että kuntiin,Yli-Heikkilä kertoo.
– Marraskuusta lähtien jäteveden ympäristövaatimuksien valvonta kuuluu kuntien tehtäväksi. Lakisääteisesti kunta voi vaatia jätevesiselvitystä nähtäväksi, sekä kehottaa tarkistamaan mahdollisia puutteita. Kunnan viranomaisella on mahdollisuus soveltaa hallintopakkomenettelyä niiden kiinteistönomistajien kohdalla, jotka eivät ole lakia noudattaneet. Se tarkoittaa käytännössä uhkasakkoa, Yli-Heikkilä lisää.

Vuonna 2003 annetusta ensimmäisestä jätevesiasetuksesta on kulunut niin pitkä aika, että sen sisältö on ehtinyt muuttua valtavasti.
– Sellaisia vääriä käsityksiä on vielä olemassa, että ehkäpä tämä tästä vielä muuttuu. Määräaika on kuitenkin nyt lakiin kirjattu, joten se ei voi enää muuttua, muistuttaa Yli-Heikkilä.

Jätevesi-iltoja ja kiinteistökohtaista neuvontaa

Vaikka ensisijaisesti viemäriverkoston ulkopuolisen alueen jätevesiä käsittelevän ympäristönsuojelulainsäädännön neuvonnasta vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, voi puolueettomia jätevesineuvoja kysyä myös alueellisilta neuvontahankkeilta. Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke mahdollistaa Valonian tarjoaman jätevesineuvontapalvelun lokakuun loppuun asti. Kuntayhteistyön puitteissa puhelinneuvontaa pyritään tarjoamaan jatkossakin.

Haja-asutuksen jätevesineuvonnan tavoitteena on ollut jakaa puolueetonta tietoa jätevesien käsittelystä, sekä antaa asukkaalle luotettava arvio siitä, onko nykyinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä riittävä suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin.

Neuvontakäyntien yhteydessä asukas on saanut kirjallisen arvion siitä, edellyttääkö järjestelmä tehostamis- tai kunnostustoimia. Neuvontaa on on tarjottu käyntien lisäksi puhelimitse.
– Kantovesikiinteistöt pyritään neuvomaan pääosin puhelimitse. Neuvontakäynneissä olemme keskittyneet vakituisesti asuttuihin ja vesivessallisiin kiinteistöihin, joissa järjestelmä ei ole kunnossa. Tämä on ollut ennätyksellisen vilkas vuosi: kohta on täynnä 500 puhelua. Kiinteistökäyntejäkin on ollut 200. Samoin jätevesi-illat ovat houkutelleet hyvin väkeä paikalle, toteaa Yli-Heikkilä Valoniasta.

Ammattilaisapua suunnitteluun ja toteutukseen

Jätevesiprojekti suositetaan teettämään ammattilaisella suunnittelusta aina toteutukseen asti.

– Ammattilaisen tekemä suunnitelma selventää, mitä kiinteistöllä täytyy tehdä, tai täytyykö ylipäätään tehdä mitään. Jos vaikka kysymyksessä on kesämökkikiinteistö, missä syntyvän jäteveden määrä on sen verran vähäinen, että nykyinen järjestelmä saattaakin olla riittävä. Tähän liittyy myös harhaluuloja, joten kannattaa selvittää asia perinpohjaisesti, sanoo Yli-Heikkilä.
– Vääriä käsityksiä liittyy myös hintaan: riippuen, mitä siellä tehdään, remontin voi saada edullisestikin, Yli-Heikkilä jatkaa.

Yli-Heikkilä kehottaa kysymään aina neuvoa. Tällöin voidaan varmistaa, että suunnitelma on asianmukainen, ja että remontti myös tehdään suunnitelman mukaan.

– Suunnitelmasta kannattaa pyytää useampia tarjouksia, koska laitevalmistajia ja urakoitsijoita on niin paljon. Se vaatii viitseliäisyyttä asukkaalta, mutta on sen arvoista.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

Kotitalousvähennystä myönnetään jätevesijärjestelmän rakennus- ja asennuskustannuksien työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2019 on 2400 €/henkilö vuodessa ja omavastuu osuus on 100 €. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen.