Liedon maaseutupalvelut liittyi Välitä viljelijästä -verkostoon

LIETO. Maatalousyrittäjien eläkelaitos rakentaa Välitä viljelijästä -verkostoa tehostamaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä. 

Tavoitteena on, että jokainen joka työssään kohtaa maatalousyrittäjän kykenisi keskustelemaan jaksamista tai tilan toimintaa uhkaavista asioista, sekä tarpeen havaitessaan auttaisi ohjautumaan avun piiriin. 

Liedon maaseutupalvelut tekee yhteistyötä Melan projektin myötä alueella toimivan Menestyvä maatilayritys -hankkeen kanssa. Hanke tarjoaa apua ja neuvoja sekä koulutusta yritysosaamiseen, hyvinvointitilaisuuksia, vertaisryhmiä, yksilöllistä tukea ja neuvontaa. 

Toiminta perustuu ehdottoman luottamukselliseen kohtaamiseen. Avun piiriin hakeutuminen tapahtuu aina yhteisymmärryksessä ja vain viljelijän omalla suostumuksella. 

TSS