Varsinaissuomalaisten mielikuvat Saaristomerestä tutkimuksen alla

94 % vastaajista pitää tehopuhdistusohjelmaa tärkeänä

TUTKIMUS. Taloustutkimus Oy toteutti Saaristomeritutkimuksen Veijonen Consulting Oy:n toimeksiannosta. Marraskuussa 2018 tehdyn tutkimuksen kohderyhmänä oli 20–74-vuotiaat varsinaissuomalaiset, joita oli yhteensä 598 vastaajaa.

Tutkimus osoittaa, että varsinaissuomalaisista vain 23 % tuntee meren hyvin. Sen sijaan 47 % vastaajista kertoi tuntevansa meren jossain määrin. Huonosti Saaristomerta tuntevia oli vastaajista 29 %. Saaristomerta jossain määrin tuntevat olivat samaa mieltä siitä, että se on ainakin ”Merkittävä luontokohde”, ”Kauneinta luontoa Varsinais-Suomessa” ja ”Maailman ainutlaatuisin saaristo”.

Yli puolet kysymykseen Saaristomeren veden tilanteesta vastanneista pitää sitä tyydyttävänä. Meren rehevöitymiseen vaikuttavina tekijöinä on tuotu esiin esimerkiksi maatalouden päästöt, kaukokulkeutuma muualta Itämereltä ja jätevesien ravinteet.

Vastaajia oli Aurasta, Kaarinasta, Kemiönsaarelta, Koski Tl:stä, Kustavista, Laitilasta, Liedosta, Loimaalta, Marttilasta, Maskusta, Mynämäeltä, Naantalista, Nousiaisista, Oripäästä, Paimiosta, Paraisilta, Pyhärannasta, Pöytyältä, Raisiosta, Ruskolta, Salosta, Sauvosta, Somerolta, Taivassalosta, Turusta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta.