Vahdolla käynnissä öljyvahingontorjunta

RUSKO. Pelastustoimi tiedottaa suorittavansa öljyvahingon torjuntatoimia Ruskon Vahdon kunnanosassa. Torjuntatoimia suoritetaan yhteistyössä kunnan ympäristötoimen kanssa.

Kevyen polttoöljynpäästö on havaittu 5.3.2019 ja sen arvioidaan olevan enintään 30m³. Päästön vaikutusalueen on todettu olevan tällä hetkellä Vahdolla Tiravan ja Kierikkala välisellä alueella. 7.3.2019 arvioitu vaikutusalue ei sisällä pohjavesialueita. Sulavesien myötä alueella voi esiintyä öljypäästön johdosta hajuhaittaa.