Saramäki–Parolanpuisto-runkovesijohto on valmistunut

Turun Seudun Vesi Oyn uuden putkilinjan valmistumista juhlivat 7. maaliskuuta Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen (vas.), Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä ja Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen. Kuva: Turun Seudun Vesi Oy.

Seudullisen vesihuollon suurhanke valmistui aikataulussa ja alitti kustannusarvion. Hyödyn siitä saa 230 000 asukasta.

VESIHUOLTO. Turun Seudun Vesi Oy (TSV) juhlii torstaina 7. maaliskuuta uuden Saramäki–Parolanpuisto-runkovesijohdon (Saparo-linja) valmistumista. Kyseessä on noin 7,5 kilometriä pitkä seudullisen vedenjakelun kehittämistä ja varmistamista varten toteutettu runkovesijohto, joka kulkee Saramäen kalliosäiliöstä Raisioon. Runkovesijohtoa pitkin johdetaan TSV:n tuottama talousvesi Raisioon, Naantaliin ja Turkuun.

– Hankkeen hyödyt kohdistuvat suoraan noin 230 000 asukkaan vedenjakelualueelle ja välillisesti koko yhtiön vedenjakelualueelle kattaen seutukunnan 300 000 asukasta. Hanke mahdollistaa lisäksi yhtiön toiminnan laajenemisen lähitulevaisuudessa Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueelle, kertoo Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Kustannustehokasta toteutusta

Runkovesijohdon toteutuksen aikataulu päätettiin syksyllä 2015 yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Hankkeen kustannusarvio, 10 miljoonaa euroa, esitettiin omistajakunnille kesällä 2016. Kustannusarviota vastaavan lainasumman takaajina olivat Turun, Raision ja Naantalin kaupungit. Runkovesijohdon rakentaminen ajoittui vuosille 2017–2018. Hanke valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti. TSV:n hankkeen kokonaiskustannukset alittuivat yli 1,6 miljoonalla eurolla kustannusarvioon verrattuna.

Laaja-alaista yhteistyötä ja ympäristön tilan parantamista

Runkovesijohdon rakentamisen yhteydessä rakennettiin myös katuja ja alueellista vesihuoltoa sekä asennettiin hulevesiputkia Saramäen maa-ainespuiston kaava-alueelle yhteistyössä Turun kaupungin ja Turun Vesihuolto Oy:n kanssa. Lisäksi runkovesijohdon rakentamisen yhteydessä toteutettiin Pomponrahkan tiivisteseinämä, jonka avulla suoalue voidaan palauttaa luontaiseen tilaansa. Tiivisteseinämä tehtiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Veden laadun kaksinkertainen varmistus

TSV teki runkovesijohtourakan yhteydessä myös muita kehitysinvestointeja Saramäen kalliosäiliön sisälle. UV-desinfioinnin rakentamiseen liittyneen investoinnin ansiosta kulutukseen johdettavan talousveden laatu on varmistettu sekä kloori- että UV-desinfioinnin avulla.