Skanssin suunnitelmat etenevät käsi kädessä

Kauppakeskus Skanssin eteläpuolella on laaja peltoalue, josta muodostuu Skanssin kaupunginosa. Kuva: Ragip Önsoy.

Asumisen ja liikerakentamisen alueeksi kehittyneeseen Skanssin kaupunginosaan suunnitellaan parhaillaan puistoa ja monitoimitaloa.

SKANSSI. 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeeseen kuuluvan Skanssin tavoitteena on olla noin 8 000 asukkaan kaupunginosa vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginosan rakentamisessa yhdistyvät vehreä ympäristö ja uudet tekniset ratkaisut.

– Viime vuonna käynnistyneessä Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa pyritään kehittämään energiaomavaraisia alueita. Optimitilanteessa siis esimerkiksi Skanssissa tuotetaan yhtä paljon energiaa kuin siellä kulutetaan, Skanssin alueen kehittämisen projektipäällikkönä toimiva kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen esittelee.

Skanssin alueelle on toteutettu matalalämpötilainen kaukolämpöverkko, jonka avulla on tarkoitus kehittää kaksisuuntaista ja avointa lämpökaupankäyntiä.

– Kaukolämpöverkko, joka onkin tässä tapauksessa lähilämpöverkko, antaa uudet mahdollisuudet kaksisuuntaiseen energiakauppaan ja omavaraisuuteen, Riekkinen jatkaa.

Alueella tutkitaan myös erilaisia paikallisen lämmöntuotannon ratkaisuja kuten esimerkiksi maalämpöratkaisuja, energiapaaluja, aurinkokeräimiä, jäähdytyksen lauhdelämpöä ja lämmön varastointia.

Suunnittelusta rakennushankkeisiin

Nykyisenlainen Skanssi-hanke on käynnistynyt kahdella kaupungin päätöksellä, joista ensimmäinen on kaupunginhallituksen päätös siitä, että Skanssi on Turun kaupungin strateginen hanke, ja toinen on Skanssin yleissuunnitelman hyväksyminen kaupunginvaltuustossa vuodelta 2014.

Yleissuunnitelmaa tarkennetaan asemakaavoituksella, rakennusten suunnittelulla sekä puisto- ja katualueiden suunnittelulla.

– Kauppakeskuksen eteläpuolella on laaja peltoalue, josta muodostuu Skanssin kaupunginosa. Sinne on jo rakennettu kerrostalokortteleita ja edelleen rakenteilla taloja, joihin päästään muuttamaan tänä vuonna, Riekkinen sanoo.

– Suunnittelupöydällä on iso Itä-Skanssin asemakaava, johon on suunniteltu liike- ja asuinrakentamista. Suunnitteilla oleva Skanssin monitoimitalo tulee sijaitsemaan Skanssin pääkadun varrella, Riekkinen lisää.

Kaavapöydällä ovat seuraavaksi Skanssinmäen asemakaava ja Skanssin kolmion asemakaava, jonka suunnittelualue käsittää noin viiden hehtaarin kokoisen alueen kauppakeskuksen länsipuolella Skanssinkadun, Skarppakullantien ja Sorakadun välissä.

– Tarkoituksena on, että kahden vuoden sisään päästäisiin rakentamaan Skanssin kolmion aluetta, ja sitä myötä myös Skanssinmäen aluetta, Riekkinen suunnittelee.

Luonnon ehdoilla

85 hehtaarin kokoisessa Skanssin kaupunginosassa hyödynnetään maaston vaihtelevuutta ja ympäröivää luontoa; kalliomäkeä, soraharjua, peltoaluetta ja lehtomaista kulttuuripihaa. Puistosuunnitelman valmistelevat työt on määrä aloittaa tänä vuonna, ja itse rakennustöiden arvioidaan alkavan vuoden 2020 alussa.

Maisemasuunnittelija Johanna Salmela kertoo hulevesien hyödyntämisestä monipuolisesti muun muassa maisemaelementtinä ja monimuotoisuuden lisääjänä.

– Rakentamisen myötä hulevesien määrä kasvaa. Tarve oli saada hulevesiä viivytettyä, etteivät ne lähde liikkeelle alueelta samanaikaisesti.

– Hulevesiuoma luikertelee puistoa myötäillen Kaarinan suuntaan. Mitä etelämmäksi tullaan sitä luonnonmukaisemmaksi maisema muuttuu. Lähellä monitoimitaloa on paikka, jossa voidaan ottaa vesinäytteitä ja tutkia luonnon monimuotoisuutta, jatkaa Salmela.

Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat -hankkeessa yhteistyökumppanina toimii Luonnonvarakeskus Luke, joka on kerännyt kokemuksia luonnonkasvien käytöstä hulevesialueilla, ja jakaa suosituksia käytettävistä lajeista.

Monitoimitalo Itä-Skanssin alueelle

Tavoitteena on, että monitoimitalon hankesuunnitelma valmistuu ensi vuoden keväällä. Sen arvioidaan valmistuvan Itä-Skanssiin vuosien 2023–2025 tienoilla. Aikataulu varmistuu talousarviokäsittelyssä.

– Viime vuonna hyväksytyn tilatarveselvityksen mukaisesti tiloihin olisi tulossa ykkösvaiheessa ala- ja yläkoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, päiväkoti, kouluterveydenhuolto ja liikuntatila. Laajuuden tarkistamiseen on otettu tässä vaiheessa pieni aikalisä, toteaa Skanssin monitoimitalon hankepäällikkö Kaisa Simula Turun kaupungilta.

– Oleellinen tavoite on ollut toimintojen keskittäminen saman katon alle. Myöhemmin varaudutaan laajentamaan palveluita perhekeskuksen, neuvolan, kirjaston ja nuorisotilan osalta, lisää Simula.

Katariina Mäkinen-Önsoy