Kuntalaisen energiakäänne on askel kohti ilmastopositiivisuutta

Ylioppilaskylään juuri valmistuneessa Aitiopaikassa on panostettu huoneistokohtaiseen lämmöntalteenottoon. Kohteessa hyödynnetään myös uusiutuvia energianlähteitä.

Hiilineutraaliudessa ja ilmastopositiivisuudessa tavoitellaan kokonaisvaltaista ja globaalisti vaikuttavaa energiakäännettä, johon Turun seutu voi yhteen hiileen puhaltavana toimijana paikallisesti vaikuttaa.

YMPÄRISTÖ. Turun seudulla kunnianhimoisia päästötalkoita on alettu toteuttaa kollektiivisin voimin. Turun kaupunki ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat työskennelleet kestävän kehityksen eteen Kuntalaisten energiakäänne -hankkeessa, joka on koonnut tietoa seudun energia- ja ilmastotoimenpiteistä, sparrannut pankkeja vihreiden rahoitusmallien kehittämisessä ja aloittanut yhteistyön Turun kaupungin rakennusvalvonnan kanssa aurinkoenergialupien ja neuvonnan kehittämiseksi. 

Sitran ja Turun kaupungin helmikuun alussa solmima Kestävän kehityksen kumppanuussopimus tarkoittaa kolmea yhteistä hanketta kuluvalle vuodelle. Tavoitteena on haastaa koko yhteiskunta mukaan ilmastotyöhön ja kehittää uusia kiertotalousratkaisuja yhdessä. Ilmastopositiivisuus voisi alkaa esimerkiksi Ylioppilaskylästä ja Skanssista.

Energiatehokasta asumista

Päästötalkoiden vauhdittamiseksi energiakäänteeseen haastetaan mukaan kaikki alueen yritykset, yhteisöt ja asukkaat. Osalla seudun toimijoista, kuten esimerkiksi TVT Asunnot Oy:llä sekä Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä, on jo olemassa esimerkkejä energiapiloteista.

TVT Asuntojen kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki kertoo vuonna 2016 lanseeratusta vesikuuri-kampanjasta, jonka rohkaisemana vuokra-asuntoyhtiö on käynnistänyt lämpökuuri-kampanjan.
– Vesikuurin tavoitteena oli erityisesti säästää lämmintä käyttövettä. Saimme säästöä 4,1 prosenttia, mikä tarkoittaa 50 000 kuutiota. Lämmityksessä kokeilemme nyt samankaltaista kampanjaa, sillä asukkaan vuokrasta aika merkittävä osuus menee juuri lämmitysmaksuihin. Lämpökuurilla tavoitellaan ennen kaikkea mukavia ja tasapainoisia asuinolosuhteita, Lähdemäki sanoo.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos esittelee uusia, säätiön strategian mukaisesti kestävää kehitystä noudattavia ja uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä, asuntokohteita.

Juuri valmistuneessa Aitiopaikassa on panostettu huoneistokohtaiseen lämmöntalteenottoon. Rakennuksen alla on maalämmön keruukenttä, jonka energia käytetään naapurissa sijaitsevan Ikituurin lämmittämiseen.
– Noin 250 asuntoa neljässä kerroksessa käsittävän Aitiopaikan katolta löytyy aurinkopaneeleita, jotka olemme hankkineet Turku Energian kautta. Ideana on se, että paneelit tuottavat enemmän kuin yksi asuintalo kuluttaa sähköä. Käyttöönotto tapahtuu juuri nyt maaliskuun aikana.
– Urakkakilpailuun edenneen seuraavan kohteen, Tyyssijan, lämmitysmuoto tulee olemaan maalämpö. Myös Tyyssijan katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita. Kohteeseen on suunniteltu myös jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä, jatkaa Siilos.

Tiesitkö?

Turun rakennusvalvonta on tehnyt ohjeistuksen aurinkoenergian palvelupolusta. Esite kertoo, milloin aurinkoenergian asentaminen ja käyttöönotto ei vaadita lupaa, ja miten pitää edetä silloin kun lupa tarvitaan. Opas löytyy Issuu-julkaisupalvelusta Turun kaupungin tililtä.

Ilmastopositiivisuutta kohti

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä, jolloin se viettää 800-vuotisjuhliaan. Suomen suurimpien kaupunkien joukossa Turku on asettanut tavoitteista kunnianhimoisimman, jota voi Euroopan tasollakin pitää kovana.

Turun kaupungin erityisasiantuntija Tiina Vikmanin mukaan energiakäänteellä tarkoitetaan sitä, että uudistamme meidän energiajärjestelmämme päästöttömäksi, hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä ja sen jälkeen ilmastopositiiviseksi.
– Tähtäämme viime vuoden kesäkuussa hyväksytyn ilmastosuunnitelman mukaan myös ilmastopositiiviseksi kaupungiksi vuodesta 2029 eteenpäin. Kymmenen vuoden päästä siis meidän tulee olla nettopäästöissä nollilla, jotta tämä hiilineutraali Turku -taso on saavutettu, Vikman toteaa.
– Ilmastopositiivisuus tarkoittaa sen sijaan sitä, että seuraavalla tasolla sidomme enemmän hiiltä kuin tuotamme päästöjä. Puhumme siis hyvin pitkän aikavälin tavoitteesta, Vikman lisää.

Katariina Mäkinen-Önsoy