Kailon asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä

Kaavaehdotus asetetaan esille kesän jälkeen

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa esitteli Kailon asemakaavamuutosta 27. maaliskuuta Naantalin kaupungintalolla. Kuva: Ragip Önsoy.

Muumimaailman laajenemisaikeet Naantalin Kailon saaressa vaativat sekä muutosta asemakaavaan että vuokrasopimuksen uusimista.

NAANTALI. Naantalin kaupungintalolla kokoonnuttiin 27. maaliskuuta keskustelemaan Kailon asemakaavamuutoksesta, joka on kuulutettu vireille helmikuussa. Kuluvan vuoden kaavoituskatsaukseen sisältyvän kaavamuutoksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ajalla 19.3.–16.4. Naantalin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin verkkosivuilla. Mielipiteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamon postiosoitteeseen tai sähköpostitse kirjaamo@naantali.fi.

– Parhaillaan käynnissä olevassa luonnosvaiheessa voi mielipiteillään ja kommenteillaan vaikuttaa, kun taas kesän lopulle sijoittuvassa ehdotusvaiheessa on vaikeampi tehdä isompiamuutoksia kaavaan, kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa muistuttaa.

Muumimaailma vuokralaisena

Aloite asemakaavan muuttamisesta on tullut Muumimaailma Oy:ltä, joka on vuokrannut suurimman osan saaren maa-alueesta Naantalin kaupungilta.

– Pääperiaate kaavamuutoksessa on sijoittaa uutta matkailuun varattua korttelialuetta saaren sisäosiin. Luonnoksessa esitetään, että virkistysalueen rakennusoikeus sijoittuu saaren luoteisosaan, jonne vierailijat vie sillalta lähtevä, rantalinjaa mukaileva merellinen polku, Uurasmaa kertoo.

Kaavamuutoksella pyritään siis paitsi turvaamaan Muumimaailma Oy:n lähivuosien laajentumistarpeet, myös säilyttämään saaren pohjoiset ja eteläiset rantaviivat yleisenä, suojeltuna virkistysalueena.

Tavoitteena on laajentaa matkailuun varattua korttelialuetta pohjoiseen Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaisesti.

– Kaava on mahdollistava ja samalla myös rajoittava, ennen kaikkea käyttötarkoituksen ohjaaja. Siitä, mitä mahdolliset laajenemisalueet tulevat todellisuudessa olemaan, ei ole päätöstä olemassa, Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski toteaa.
– Koko vuokra-alue on vuositasolla pidempiä aikoja yleisessä virkistyskäytössä kuin kaupallisessa käytössä. Viime kaudella olimme auki noin 90 vuorokautta, muuna aikana alue on kokonaisuudessaan vapaassa virkistyskäytössä, ja vielä hyvin vilkkaassa sellaisessa, jatkaa Lohikoski.

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisessa asemakaavamuutoksen luonnoksessa vihreä alue on suunniteltu jäävän luonnontilaiseksi, yleiseen virkistyskäyttöön. Mielipiteitä luonnoksesta otetaan vastaan 16. huhtikuuta asti.

Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös luoteisen virkistysalueen käyttötarkoitusta.

– Käsittelyssä otetaan huomioon kaupungin edustustilan ja saunan korjaustarpeet. Varsinaista uimarantaa saaren luoteiskärkeen ei ole tulossa, mutta uimapaikka laitureineen kyllä. Nuotiopaikan uudelleensijoittamista on syytä pohtia, joko Kailoon tai lähirannoille,Uurasmaa toteaa.
– Periaatteessa kaavamuutos mahdollistaa merikylpylän ja saunamaailman tai jonkin muun vastaavan toiminnon sijoittamisen saarelle, mutta toinen asia on löytyykö niille toteuttajaa, lisää Uurasmaa.

Yleiskaava suuntalinjana

Viime vuonna lainvoiman saaneen osayleiskaavassa retkeily- ja matkailutarkoitukseen on Kailon saarella osoitettu aiempaa laajempi kokonaisuus.

– Yleiskaavassa pohjoisrannalle osoitettiin nykyistä kapeampi virkistysalueelle. Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olemme varanneet sille hieman leveämmän kaistaleen. Tenniskentät tulevat olemaan yksi asia, josta tullaan vielä keskustelemaan, että kummalle puolelle ne sitten toiminnallisesti loppujen lopuksi kuuluvat, Uurasmaa sanoo.

Alueen asemakaavamuutos käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä viime vuoden kesäkuussa, jonka jälkeen Suomen Luontotieto Oy on valmistanut alueen luontoselvityksen. 

Katariina Mäkinen-Önsoy