Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus Kaikkien Naisten talolle

YHTEISKUNTA. Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri myönsi rasisminvastaisella viikolla vuoden 2019 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Turun Valkonauhan Kaikkien Naisten talo -hankkeelle. Tunnustus ojennettiin hankkeen työntekijöille 20. maaliskuuta.

Kaikkien Naisten talolla järjestetään päiväkeskustoimintaa erityisen haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja heidän perheilleen. Kohderyhmään kuuluvat eri tavalla oleskeluoikeutensa kanssa ongelmissa olevat ihmiset.

Päiväkeskuksessa tarjotaan yksilöllistä apua kokonaistilanteen selvittämiseen, neuvontaa ja tukea viranomaisasioiden hoitamiseen sekä ohjausta, joissa hyödynnetään hankkeen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen osaamista. Hankkeen toiminta on ollut ennakkoluulotonta ja rohkeaa ja hankkeen kautta on pystytty auttamaan paperittomia ja paperittomuuden uhassa eläviä hyvin konkreettisilla tavoilla.

Kaikkien Naisten talo -hanke kuuluu STEA-rahoitteiseen Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan.

– Kohtaamme keskuksessamme päivittäin ihmisiä, joita kiristynyt turvapaikkamenettely koskettaa. Paperittomuuden torjumisessa ensiarvoisen tärkeää on mahdollistaa oikeudenmukainen turvapaikkaprosessi sekä helpottaa muiden oleskelulupatyyppien myöntämistä. Olemme iloisia saamastamme tunnustuksesta. Iso kiitos siitä kuuluu upeille vapaaehtoisillemme, jotka mahdollistavat työmme kohderyhmän aseman parantamiseksi, sanovat hankkeen työntekijät Minna Saunders ja Elizabelle Laine.