Varsinais-Suomen Kulttuurirahaston apurahojen haku käynnistyy

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina yli miljoona euroa.

KULTTUURI. Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina yhteensä 1 230 000 euroa. Haku käynnistyy torstaina 10. tammikuuta ja päättyy perjantaina 8. helmikuuta. Apurahoja voidaan myöntää Varsinais-Suomessa tehtävään tai tätä maakuntaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.

Suurin osa Varsinais-Suomen rahaston apurahoista osoitetaan taiteilijan tai tieteentekijän kokopäiväiseen työskentelyyn. Näiden apurahojen lisäksi rahoitusta myönnetään erilaisten kulttuurihankkeiden kuluihin. Yhdelle maakunnallisesti merkittäväksi katsottavalle kärkihankkeelle myönnetään muita suurempi, 40 000 euron rahoitus. Lapsiin ja nuoriin kohdistuviin kulttuurihankkeisiin on varattu vähintään 20 000 euroa. Hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi eri yhteisöjen tai alojen välisen rakentavan vuorovaikutuksen edistäminen. Uutena hakukohteena mukana on pelien taiteellinen suunnittelu ja toteuttaminen. Varsinaisen jakovaran ulkopuolella on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin –hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin.

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista kaikille tieteen ja taiteen aloille. Osa jakovuorossa olevista nimikkorahastoista jakaa apurahoja vain tiettyihin, lahjoittajien määrittelemiin tarkoituksiin.

Päätökset apurahojen jaosta tekee rahaston hoitokunta asiantuntijoita kuultuaan. Apurahat julkistetaan rahaston vuosijuhlassa, joka pidetään toukokuussa Uudessakaupungissa.

Apurahaa voi hakea vain rahaston verkkopalvelussa osoitteessa www.skr.fi/haku, josta myös löytyvät tarkat hakuohjeet.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Keskusrahaston haku on lokakuussa ja maakuntarahastoilla on yhteinen hakuaika tammi-helmikuussa. Samalle hakijalle ei yleensä myönnetä apurahaa kuin yhdestä rahastosta kerrallaan.