Paraisten Harry S. Backström ehdolle Porvoon piispanvaaliin

PARAINEN. Länsi-Turunmaan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Harry S. Backström (s.1957) on asetettu ehdolle Porvoon hiippakunnan piispanvaaliin. Valitsijayhdistys jätti vaaliasiakirjat tuomiokapituliin 14.1.2019.

Harry S. Backström on toiminut Länsi-Turunmaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2012. Hänet vihittiin papiksi vuonna 2008. Vuonna 2018 hän väitteli teologian tohtoriksi. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kappalaisena Houtskarin ja Dragsfjärdin kappeliseurakunnissa. Ennen vuotta 2008 Backström työskenteli esimerkiksi metsäteollisuuden parissa.

Piispanvaalin ehdokasasettelu alkoi 15.11.2018. ja päättyy 15.1.2019. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaan tarvitaan ehdokkaan suostumus sekä vähintään 30 äänioikeutetun valitsijan esitys. Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Porvoon piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 700. Äänioikeutetuista puolet on Porvoon hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät. Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Porvoon hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, Porvoon hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen jäsen, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput äänioikeutetut suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään 19.3.2019. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 10.4.2019.

Porvoon hiippakunnan nykyinen piispa Björn Vikström siirtyy Åbo Akademin teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian opettajan tehtävään 1.9.2019. Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.9.2019.

Aiemmin Porvoon piispanvaaliin on asetettu ehdolle Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen johtaja Sixten Ekstrand, Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Bo-Göran Åstrand ja kulttuuritoimittaja Lisa Enckell.