E18 Kausela–Kirismäki -hanke käynnistyy

Kausela–Kirismäki -tiehankkeen 1. vaiheen työt käynnistyvät valmistelevilla maastotöillä vuoden 2019 alussa. Varsinaiset tienrakennustyöt E18 Turun kehätiellä alkavat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.

LIIKENNE. Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan alueelle sijoittuva E18 Turun kehätien parantamishanke osuudella Kausela–Kirismäki etenee alkuvuodesta rakentamisvaiheeseen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi ja tasoliittymät poistetaan. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Ykkösvaiheen työt käynnistyvät valmistelevilla maastotöillä vuoden 2019 alussa.  Varsinaiset tienrakennustyöt alkavat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.

Hankkeen toteuttaa Väylä (ent. Liikennevirasto). Ykkösvaiheen kustannusarvio on noin 44 miljoonaa euroa, joka sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet.

E18 Kausela-Kirismäki rakentamisvaiheen toteuttajana toimii Väylävirasto, urakoitsijana Destia ja rakennuttajakonsulttina Sweco PM Oy. Hanke toteutetaan pääosin yhtenä STk-urakkana, joka sisältää perinteisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös kehitysvaiheen.

Hankkeen 2. vaiheessa keskitytään Kausela–Pukkila -tieosuudelle. Sen rahoitus ja toteutusaikataulu vahvistuvat myöhemmin. Kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Väylä on perustanut hankesivuston alueella asuville, alueella liikkuville ja aluetta käyttäville sekä sidosryhmien henkilöille tiedottamisen kanavaksi rakentamisvaiheeseen.

Ajankohtaiset uutiset ja tilannetieto hankkeella tapahtuvista asioista, tapahtumista  ja muutoksista muun muassa liikennejärjestelyihin liittyen päivitetään hankkeen Facebook-sivustolle.

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö edellyttävät kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia.

TSS