Ruskon MLL:n puheenjohtajaksi Maarit Nevalainen

RUSKO. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ruskon paikallisyhdistys Ry on valinnut yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 Maarit Nevalaisen.

Yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2016 vaikuttanut Nevalainen ottaa tehtävän vastaan innokkaasti ja toteaa uudessa hallituksessa olevan voimaa kuin pienessä kylässä. Neljä vuotta yhdistystä luotsannut Niina Pekkala jättää tehtävän haikein mutta luottavaisin mielin. Varapuheenjohtajaksi valittiin Petra Karonen, sihteeriksi Elina Lähteenmäki ja rahastonhoitajana jatkaa Katja Soininen.

Vuonna 1926 perustetulla Ruskon MLL:lla on 224 jäsentä ja yhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä ja toimintaansa sekä tunnettuuttaan voimakkaasti lähivuosina. Sen perustoimintoja ovat kaikille avoin Perhekahvila tiistaisin nuorisotiloissa ja muut yleensä maksuttomat koko perheen tapahtumat. Ruskon MLL ottaa myös kunnassa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja pyrkii olemaan lapsiperheiden äänitorvena.