Pääskyvuoreen 11,7 miljoonan kouluremontti

Hankesuunnitelma valmiina, rahoitus vielä uupuu

Pohjapiirustus A-osasta muutosten jälkeen. Kuva: Kaisa Simula.

Pääskyvuoren koululla alkaa olla kova tarve remonttiin ja suurempiin tiloihin muun muassa alueella lähivuosina tapahtuvan väestönkasvun myötä. Pääskyvuoren aluefoorumissa esiteltiin hankesuunnitelmaa, joka pitää sisällään koulun A-osan peruskorjauksen, B-osan purun ja uudisosan rakentamisen. Ongelmaksi muodostuu se, ettei hankkeelle ole tässä vaiheessa varattu rahaa. 

PÄÄSKYVUORI. Turun Pääskyvuoreen on kaavoitettu 21 uutta asuinkerrostaloa ja Pääskyvuoren kouluun on tulossa arviolta 200 uutta oppilasta. Nykyisessä koulussa tilat käyvät ahtaiksi ja homeongelmiakin on havaittu.

Pääskyvuoren koululla 25. lokakuuta järjestetyssä aluefoorumissa hankepäällikkö Kaisa Simula Turun kaupungilta esitteli suunnitelmia koulun osittaisen peruskorjauksesta ja laajennuksesta.

– Hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen 4.12.2017 hyväksymään tilatarveselvitykseen. Hallitus päätti, että koulun A-siipi jää edelleen käyttöön, välisiipi puretaan ja tontille rakennetaan uudisosa puuttuvaa tilantarvetta varten. Lähtökohtana oli löytää ratkaisu, jossa B-siipi voisi toimia esiopetuksen väistötilana, kunnes uudisosa valmistuu, Simula kuvaa.

Oman ongelmansa hankkeen ylle luo se, ettei nyt suunniteltavassa budjetissa ole varattu suunnittelurahaa seuraavalle kolmelle vuodelle koulun korjausta varten. Syyksi Simula mainitsi muun muassa sen, että vastaavia hankkeita on Turun kaupungilla parhaillaan varsin paljon ja paineet ovat kovat investointien suhteen.

Uudistuneet ja paremmin saavutettavat tilat

Hankepäällikkö Kaisa Simula esitteli aluefoorumissa suunnitelmia Pääskyvuoren koulun varalle.

Uudistetun koulun tilat tulisivat riittämään 360 oppilaalle ja bruttoalaa olisi laajennuksen myötä 6541 nelimetriä.

– Laajennusosaan on määrä sijoittaa muun muassa luokkatiloja, erityisluokat, liikuntasali oheistiloineen sekä oppilashuollon ja aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat. Hankesuunnitelmassa on lisätty liikuntasalin kokoa, erityislastentarhanopettajalle on varattu 15 neliömetrin huone ja lisäksi 1–2-luokkalaisille on esitetty kuraeteiset, hankepäällikkö luetteli.

Lisäksi yhdyskäytävä on esitetty kaksikerroksiseksi, jotta kulku A-osaan olisi vaivaton. Esteetön liikkuminen voidaan toteuttaa yhdellä hissillä ja sen on arvioitu palvelevan koko taloa. Kaksikerroksisuuden myötä tilojen saavutettavuuden on tarkoitus parantua.

Käyttöön jäävän A-osan ensimmäisessä kerroksessa avointa oppimistilaa saadaan sen myötä, kun ruokailutila erotetaan siirtolasiseinällä ja lasiseinällä. Nykyinen ikkunaton kirjasto liitetään viereiseen ikkunalliseen opetustilaan, jolloin syntyy uusi iso rinnakkaisopetuksen tila kahdelle opetusryhmälle.

– Liikuntasalin ja opetustilan välille asennetaan ääntä hyvin eristävä, siirrettävä seinä. Myös koulusihteeri saa huoneen korvaamaan nykyisen avotilan, ja rehtorin ja koulusihteerin huoneiden välille rakennetaan ovi, joka helpottaa yhteistyötä ja lisää myös turvallisuutta. Pieni odotustila rakennetaan vierailijoita varten ja lisäksi opettajien puutteelliset sosiaalitilat korjataan.

Aikaisintaan syksyllä 2022

Millaisella aikataululla hankkeen on sitten tarkoitus edetä?

– Lausuntopyyntökierros järjestettiin lokakuussa kasvatus- ja opetuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kesken. Kaupunginhallituksen käsiteltävänä se oli 22.10. ja valtuuston pöydälle se menee 12.11. Hankkeen toteutusaikataulu ratkaistaan talousarviokäsittelyssä.

Koska hanke ei ole mukana ehdotukseksi vuosien 2019–2022 tilainvestointina, sen nopein mahdollinen valmistumisajankohta olisi syksy 2022. Tällöin suunnittelu olisi käynnistettävä jo ensi vuonna. Arvio hankkeen kustannuksista purkutöineen liikkuu 11,7 miljoonan tienoilla.

Jaakko Virrankoski