Naantali ja Raisio investoivat lapsiin ja ikäihmisiin

Ensi vuoden budjetti on Naantalissa ylijäämäinen ja Raisiossa alijäämäinen – veroprosentit pysyvät ennallaan

Naantalin ja Raision kaupunkien toiminta- ja taloussuunnitelmissa 2019–2022 valmistaudutaan hyvin samankaltaisiin palvelutarpeisiin. Raisio tekee merkittäviä panostuksia lapsiperheitä ja ikääntyneitä asukkaita ajatellen. Näin toimii myös Naantali, jossa ikäluokkien odotetaan kehittyvän samaan suuntaan.

TALOUS. Raision kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 12. marraskuuta käsittelyyn tuleva talousarvio 2019 on 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Siitä huolimatta investointeihin varataan 11,6 miljoonaa euroa ja veroprosentteihin ei tehdä muutoksia.

Naantalin kaupunginvaltuusto kokoontuu samana iltana, 12. marraskuuta, päättämään kaupunkinsa budjetista. Naantalissa arvio ensi vuodesta on 2,8 euroa ylijäämäinen. Investointirahaa varataan 11,7 miljoonaa euroa ja veroprosentit pysyvät entisellään.

Molemmilla kaupungeilla on yhä vähemmän lainaa kuin Suomen kunnissa keskimäärin, jolloin myös asukaskohtainen lainamäärä pysyy maltillisena.

Satsausta vanhuspalveluihin

Talousarvioehdotuksen mukaan ensi vuonna Raisio lisää 12 vakanssia vanhusten kotihoitoon ja kuntoutukseen.

– Sekä lasten että ikäihmisten lukumäärät ovat nousussa. Meidän tulee vastata kasvavaan palvelutarpeeseen molemmissa ikäluokissa. Henkilökuntaa lisäämällä pyritään ennaltaehkäisemään ikäihmisten sairauksia ja vähentämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen kertoo.

Naantalin ensi vuoden talousarvioehdotukseen sisältyy henkilöstön lisäyksiä muun muassa ikäihmisten palveluiden laadun ja asiakasohjauksen kehittämiseksi.

– Terveydenhuoltoon tulisi geriatri ja vanhuspalveluihin asiakasohjaaja, Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kertoo.

Tulevaisuusinvestointeja

Naantalilla on suunnitelmissaan neljä mittavaa panostusta koulu- ja päiväkotiverkkoon suunnitelmakaudella 2019–22. Yhteensä niiden arvioidaan kustantavan 14,6 miljoonaa euroa.

– Vuonna 2022 valmistuvan Luonnonmaan uuden perhetalon suunnittelu alkaa ensi vuonna. Kaikkineen 8,4 miljoonan euron investointi sijoituu lähelle Sähkänsalmentien risteystä, Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen toteaa.

Seuraavina vuosina Naantalissa alkavat Velkuan koulun, Karvetin perhetalon ja Kalevanniemen kampuksen peruskorjaukset. Samalla kaupunki investoi koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä kirjaston uudistamiseen.

Raisiossa avautuu vuoden 2019 aikana kaksi uutta päivähoitoyksikköä. Pasalanpuiston päiväkoti aloittaa 7. tammikuuta ja Lautamiehenkadun päiväkoti maalis–huhtikuussa. Molempiin yksiköihin mahtuu 60–75 lasta.

– Pasalanpuisto on kaupungin omistuksessa ja Lautamiehenkadulle perustettava yksikkö on puolestaan yksityinen palvelusetelipäiväkoti, Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen sanoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy