Sauvon Marjaniemen ranta-asemakaava etenee

Marjaniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivulla asemakaavaehdotuksen valmistumiseen asti. 65 ihmistä on jättänyt aloitteen, jossa toivotaan, että alue säilyisi kuntalaisten käytössä myös tulevina kesinä.

SAUVO. Sauvon kunta on käynnistänyt ranta-asemakaavan laadinnan Marjaniemen virkistysalueelle. Suunnittelutyön tavoitteena on järjestellä alueen maankäyttöä uudelleen. Kaavan laatimisesta vastaa Nosto Consulting Oy, jonka valmistaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden puolella. OAS on esillä kunnanvirastossa ja kunnan nettisivuilla siihen asti.

Tarkoituksena on osoittaa suunnittelualueelle nykyisten toimintojen lisäksi kolme omarantaista rakennuspaikkaa ja mahdollisesti rakennusoikeutta retkeilykäyttöön tarkoitetulle rakennukselle. Rakennusoikeutta alueella on rantaosayleiskaavan mukaan kaiken kaikkiaan 1 500 kerrosneliömetriä.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sauvon kunnassa Halikonlahden rannalla noin 13 kilometriä kuntakeskuksesta kaakkoon. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 630 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 500 metriä.

Marjaniemen tilan omistaa Sauvon kunta, ja alue on ollut 1970-luvun alkupuolelta lähtien vuokrattuna Paimion kaupungille. Vuokrasopimus päättyy 17.2.2020.

Marjaniemen aluetta käytetään nykyisin Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan yhteisenä leiri- ja virkistysalueena. Alue on Paimion ja Sauvon kuntalaisten käytettävissä toukokuusta syyskuuhun. Alueella järjestetään kesäisin myös erilaista leiritoimintaa, ja saunarakennuksen tiloja on varattavissa järjestöjen käyttöön.

Alueella on rakennettuna päärakennus, saunarakennus, huoltorakennus sekä keittokatos. Suunnittelualueen kaakkoisosassa on uimaranta. Alueen länsiosassa on tasaista nurmikenttää, joka toimii nykyisin pääasiassa leirintä- ja vapaa-aikatoimintojen alueena. Marjaniemen tilan edustalla on vesijättömaata.

Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta on Sauvon kunnanhallitukselle 15.11.2017 toimitettu 65 henkilön allekirjoittama kuntalaisaloite, joka vetoaa kuntaa varmistamaan, että Marjaniemi säilyy kuntalaisten käytössä myös tulevina kesinä.

TSS