Raision keskustan liikennesuunnitelma viivästyy

Projekti-insinööri Timo Oja uskoo, että loppuvuodesta tiesuunnitelma saadaan nähtäville

Tämän hetken suunnitelma tarkentuu vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuussa Raision kaupungintalolla pidettiin asukastilaisuus E18-tien parantamisesta Raision keskustan kohdalla. Silloin projektista vastaava Ely-keskus ja suunnitelmaa luova Sitowise Oy lupasivat esitellä suunnitelman seuraavaa vaihetta syys–lokakuussa. Nyt suunnittelutyö on kuitenkin viivästynyt ja seuraavaa asukastilaisuutta joudutaan odottamaan loppuvuoteen.

RAISIO. Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti E18-tien parantamista Raision keskustan alueella koskevan tiesuunnitelman laatimisen alkuvuodesta 2018 tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti asemakaavoja alueelle. Ensimmäinen asukastilaisuus aiheesta pidettiin kesäkuussa. Silloin oli jo varmistunut, että E18-tie tulee kulkemaan Raision keskustan kohdalla tunnelissa 450 metrin matkan ja Kasitien kohdalle tullaan tekemään uusi eritasoliittymä. Kaikki liitynnät tielle tulevat jatkossa olemaan pelkästään eritasoliittymiä EU-säädösten mukaisesti.

Kesäkuussa seuraava asukastilaisuus luvattiin pitää syys–lokakuussa, mutta suunnittelu on viivästynyt siinä määrin, että tilaisuus tulee siirtymään loppuvuoteen. EU:n vaatimusten mukaan valmista pitää olla vuonna 2030.

Vaikka kyse on Ely-keskuksen projektista, jossa suunnitteluvastuu on Sitowise Oy:llä, Raision kaupunki on tiiviisti hankkeessa mukana. Syyskuun alusta Raisioon palkattiin kahden vuoden määräaikaiseen projekti-insinöörin pestiin Timo Oja, joka toimii projektissa nyt kaupungin edustajana.

– Uskon, että tiesuunnitelma saadaan loppuvuodesta nähtäville. Sen jälkeen tullaan järjestämään taas yleisötilaisuuksia ja työpajoja, hän sanoo.

Oja arvioi, että rakentaminen voisi alkaa vuonna 2021, jos vain suunnitelmat ja rahoitus on siihen mennessä kunnossa. Tunnelin ja Kasitien kohdalle tulevan eritasoliittymän rakentamiseen on arvioitu kuluvan kolme vuotta ja sen jälkeen alettaisiin rakentaa Raisio–Naantali-väliä.

Kaupunki on palkannut Timo Ojan kahdeksi vuodeksi projekti-insinööriksi hoitamaan hanketta.

Raision keskustayrittäjien kanssa Oja kävi tilannetta läpi keskiviikkona 26. syyskuuta. Vaikka koukkauksia joudutaan tulevaisuudessa tekemään enemmän, Oja on varma, että liikenne tulee kokonaiskuvassa huomattavasti sujuvammaksi.

– Autoilijat ärsyyntyvät siitä, että liikenne seisoo. Vaikka matka olisi hiukan pidempi, ihmiset kestävät sen, jos liikenne vetää koko ajan, Oja uskoo.

Tämän hetken suunnitelmien mukaan tunnelin yli tulee kulkemaan Raisiontien poikittaisliikenne. Nesteentietä Naantalista päin tulevat pääsevät keskustaan erkaantumalla katuverkkoon jo ennen tunnelia. Eritasoliittymä on tulossa Raisionkaaren kohdalle. Kasitieltä pääsee kiertoliittymän kautta joko E18-tielle tai kaupungin katuverkkoon. Turusta Myllyyn päin kulkeville reitti tulee kulkemaan kaupungintalon takaa.

– Suunnittelijoilta on nyt pyydetty havainnollistavia videoanimaatioita siitä, miten uusilla liikenneväylillä tullaan ajamaan, hän kertoo.

Yrittäjillä huoli pohjoisesta tulevista asiakkaista

Raision keskustayrittäjät esittivät Timo Ojalle huolensa Maskusta ja muualta pohjoisen suunnasta tulevan liikenteen sujuvuudesta. Nykyisin Voudinkadulle tullaan suurimmaksi osaksi keskustan kautta. Jos ainoa reitti on tulevaisuudessa ABC:n kohdalta, yrittäjät uskovat asiakkaiden ajavan mieluummin muualle.

Yrittäjät ehdottavat, että Voudinkadulle avattaisiin kulku A-laitureiden kohdalta. Tie on jo valmiina, mutta sinne pääsy on estetty puomilla. Liityntä vaatisi erkanemiskaistan.

Lisäksi yrittäjät ovat huolissaan siitä, miten asiakkaat pääsevät keskustaan rakentamisen aikana. Jatkossa Raision keskustayrittäjät on luvattu ottaa mukaan myös tiehanketta seuraavaan ohjausryhmään.

Neuvottelut rahasta käynnissä

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana Raision kaupungin päättäjistä toimii Hannele Lehto-Laurila, jonka mukaan tällä hetkellä keskustellaan myös kuluista.

– Jos valtion toimesta kaupungin tulo- tai menoliikenne estyy ja sitä varten pitää rakentaa uusia tieyhteyksiä, valtion pitää osallistua myös kuluihin, hän linjaa.

Rinnakkaisverkon rakentamiseen tulee kulumaan paljon rahaa, sillä se vaatii esimerkiksi junaratojen siirtämistä.

Kaupunki on kuitenkin valmis kaavoittamaan uudet linjat ripeästi.

– Tulevat väylät pitää tarkentaa asemakaavalla. Kaupunki on valmis kaavoittamaan heti kun saadaan Ely-keskukselta suunnitelmat, Oja sanoo.

Liikennevirrat kasvussa

Raision keskustan liikenne on tällä hetkellä todella ruuhkautunut aamuisin ja iltapäivisin ja liikennevirrat kasvavat koko ajan. Nykyisen arvion mukaan Raision keskustan läpi kulkee vuonna 2030 jo 43 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Uutta Turun seudun liikenne-ennustetta laaditaan parhaillaan, joten arvioon on tulossa tarkennusta mahdollisesti lokakuun aikana.

Liikennettä on Ely-keskuksen mukaan lisännyt paitsi telakan ja Naantalin sataman lisääntynyt liikenne, myös Turun sataman raskas liikenne, joka ohjataan Raision keskustan läpi, koska Turun kaupunki on kieltänyt yli 15-metristen rekkojen läpiajon oman kaupunkinsa keskustassa. Sen vuoksi liikennemäärät ovat Raision keskustassa aivan eri luokkaa kuin ennen.

Palautetta kaivataan

Vaikka uutta suunnitelmaluonnosta ei saatu vielä nähtäville, palautetta voi antaa koko ajan. Mitä aiemmin sitä annetaan sitä paremmin se pystytään ottamaan huomioon.

Ely-keskuksen sivujen kautta löytyy kartta, jonka avulla ehdotukset ja havainnot ongelmista voi merkitä suoraan oikeaan paikkaan suunnitelmakartalla. Karttasovellus toimii myös älypuhelimissa, eli ihmiset voivat paikantaa sijaintinsa suhteessa suunnitelmaan liikkuessaan keskustassa.

Tilannetta voi seurata hankkeen verkkosivuilla ja Facebookissa.