Masku ei käytä etuosto-oikeuttaan Kankaisten kaupassa

Maskun kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Kankaisten kartanon tapauksessa, mutta on kiinnostunut neuvottelemaan yhdeksän hehtaarin kokoisen alueen ostamisesta asuntorakentamisen tarpeisiin. Kuva: Ragip Önsoy.

MASKU. Maanantaina 3. syyskuuta kokoontunut Maskun kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan ehdotuksesta olla käyttämättä etuosto-oikeuttaan Kankaisten kartanon tapauksessa. Päätöksen perusteluina on, että myytävästä alueesta vain pieni osa on yhdyskuntarakentamisen kannalta hyödyllistä, ja että Kankaisten kartanolinnan ylläpitokustannukset ovat suuret. Lisäksi perusteluissa mainittiin, että virkistyskäyttöön varattujen alueiden toiminta on turvattu nykyisten toimijoiden pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Maanantaisessa kokouksessaan kunnanhallitus päätti myös, että kunta on kiinnostunut neuvottelemaan yhdyskuntarakentamiseen soveltuvien alueiden ostamisesta, joita kartanon ympärillä on yhdeksän hehtaarin verran.

Edellisen 13. elokuuta käydyn hallituskäsittelyn jälkeen kaupan kohteena olevaa aluetta on verrattu Maskun yleiskaavaan. Selvityksen mukaan alueesta 127 hehtaaria on lähivirkistysaluetta, johon esimerkiksi golfkenttä kuuluu, maisemapeltoja on 119 hehtaaria, maa- ja metsätalousalueita on 62 hehtaaria, asuntorakentamiseen on varattu 9 hehtaaria ja loppuosa on suojeltua kartanoaluetta ja muita erillisalueita.

Kankaisten kartanolinnasta ympäröivine alueineen kiinnostunut yhtiö on vaihtanut toiminimeään. Uusi toiminimi on Tractatus Properties Oy, joka on rekisteröity 15.8.2018.

Kaiken kaikkiaan 350 hehtaarin kokoisen alueen käsittävän kartanolinnan alueen kauppahintana on kuusi miljoonaa euroa. Kankaisten kartanon omistaja Åbo Akademin säätiö on laatinut kiinteistöstä ja maista esikauppakirjan, jota ei ole kaupan keskeneräisyydestä johtuen vielä eritelty. Turun Seutusanomissa 30. elokuuta julkaistussa artikkelissa Åbo Akademin säätiön toimitusjohtaja Lasse Svens kertoi,että kiinteistökaupan on tarkoitus varmistua lokakuun loppuun mennessä.

Åbo Akademin säätiö osti kartanon vuonna 1992 sen viimeiseltä omistajasuvulta Aminoffeilta. Vanhimmilta osiltaan 1400-luvulta peräisin olevan Kankaisten kartanon historiaan kytkeytyy kolme merkittävää omistajasukua, jotka olivat Hornit 1400–1600-luvulla, Fredensköldit 1700-luvulla ja Aminoffit 1800-luvulta 1900-luvun loppuun saakka.

Katariina Mäkinen-Önsoy