Liedossa meluhaittavalituksia ampumaradan toiminnasta

Liedon Riistamiehet ry:n toiminta Kaurinkosken ampumaradalla on saanut läheisten kiinteistöjen omistajan kirjelmöimään meluhaitoista Liedon kuntaan. Metsästysseuralta on pyydetty vastine kirjelmässä esitettyihin vaatimuksiin. Kuva: Liedon Riistamiehet ry.

Kaurinkosken ampumarataa käyttävästä Liedon Riistamiehet ry:stä kerrotaan, että ampumapaikka remontoidaan harjoituskauden ulkopuolella tulevan talven ja kevään aikana. Samalla melusuojausta parannetaan uusilla melua suojaavilla rakenteilla sekä maa-aineksella.

LIETO. Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta käsitteli 29. elokuuta pitämässään kokouksessa Kaurinkosken ampumaradan toimintaa koskevaa valituskirjelmää. Kirjelmän toimitti kuntaan 23. kesäkuuta läheisten kiinteistöjen omistaja, jonka aiempien yhteydenottojen perusteella ampumaradan toimintaa on ympäristönsuojelutoimessa selvitetty viimeksi vuonna 2016.

Valituskirjelmässä vaaditaan ampumaradan ympäristöluvan tarkistamista sekä toiminnan keskeyttämistä ympäristöluvan vastaisena. Ampumarataa käyttävä Liedon Riistamiehet ry antaa asiaan vastineensa, kun sitä kunnasta pyydetään.

– Valittaja vaatii ampumaradan toiminnan keskeyttämistä ympäristöluvan vastaisena. Tällä hän tarkoittaa metsästysseuramme omalla radallaan vuodesta 1965 harjoittamaa toimintaa, joka perustuu viranomaisen antamaan voimassa olevaan lupaan ja on siinä määriteltyjen lupaehtojen mukaista, Liedon Riistamiehet ry:n puheenjohtaja Saku Ruohonen kommentoi kuntaan toimitettua kirjelmää yhdistyksen johtokunnan puolesta.

Ruohonen kertoo, että ampumaradan alue on Liedon kunnan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa varattu ampumarata-alueeksi.

– Valittajan näkökulmasta tilanne muuttui laukausmelun suhteen, kun ampuradan ja hänen tonttinsa välinen metsäpalsta hakattiin. Metsäpalsta ei ole metsästysseuramme eikä myöskään kunnan omistuksessa, hän lisää.

Ei muutoksia melutasossa

Ruohosen mukaan laukausmäärät ovat pysyneet lupaehtojen rajoissa ja rajat ovat pysyneet samoina koko lupa-ajan.

– Lupaehtoihin on määritelty 60 000 laukausta haulikolla ja 20 000 kiväärillä, ja käytännössä kiväärinlaukaukset ovat aina jääneet noin 10 000 laukaukseen, hän muistuttaa.

Metsähakkuun jälkeen kunta suoritti aikaisempien valitusten seurauksena tarkastusmittauksia valittajan tontilla.

– Kunnan toimesta teetettiin kaksi melumittausta valittajan tontilla seuramme edustajien läsnä ollessa 2016 alkuvuodesta. Melutasot eivät tässä mittauksessa ylittyneet sallituista. Valittaja teetätti oman melumittauksen, johon hän vetoaa kirjelmässään. Tähän mittaukseen eivät seuramme tai kunnan edustajat saaneet kutsua. Pidämme luotettavana mittausta, jonka kunnan ympäristötoimi suoritti, sillä saatoimme itse nähdä mittauspaikan, Ruohonen toteaa.

Perusteluina vaatimuksilleen valittaja esittää vuonna 2016 teettämäänsä melumittausta sekä näkemystään siitä, että radalla on otettu käyttöön toimintoja, joita ei ole määritelty ympäristöluvassa.

– Muuttuneella toiminnalla valittaja viittaa compak-haulikkoammuntaan jota on harrastettu haulikkoradalla jo muutaman vuoden ajan. Tämä haulikkoammuntalaji tapahtuu samaan suuntaan kuin kaikki muukin haulikkoammunta radalla ja uusi ampumislaji ei vaikuta millään lailla laukausten kokonaismäärään tai melutasoon. Haulikkoammunnan meluarvot eivät ole ylittyneet valittajan mökkitontilla missään mittauksissa. Toisin sanoen ammuttujen kiekkojen määrä on ratkaisevaa, ei se, kuinka monesta heittimestä kiekot lähtevät, Ruohonen huomauttaa.

Ampumapaikka remontoidaan talven aikana

Liedon Riistamiehet ry:n toimintasuunnitelmassa on meluvaikutuksia vähentäviä toimia luvassa tulevan talven ja kevään aikana.

– Kiistan aiheena olevan kivääriradan meluvaikutuksiin pystyy helposti puuttumaan parantamalla ampumakopin äänieristystä. Tämä on ollut toimintasuunnitelmissa jo ennen valitustakin. Seuramme jäsenet ovat ehdottaneet parempaa ampumapaikkaa, koska ampumavuorojen odotusalueella laukausääni on häiritsevä. Ampumapaikka, joka tällä hetkellä on radalla, tullaan remontoimaan tulevan talven ja kevään aikana. Melusuojausta parannetaan uusilla melua suojaavilla rakenteilla sekä maa-aineksella, kertoo Ruohonen.

– Olemme ensisijaisesti metsästysseura ja radalla harjoitellaan ammuntaa, jotta metsästäminen sujuisi turvallisesti ja tehokkaasti. Siksi on tarpeen, että jäsenistö harjoittelee kevät ja kesäkaudella. Syksyllä ja talvella käydään metsällä ja yleisiä harjoitteluvuoroja ei elokuun jälkeen enää ole, jatkaa Ruohonen.

Kaurinkosken ampumaradalla suoritetaan ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen tarkastus syksyn 2018 aikana. Ampumarata kuuluu valvontasuunnitelman mukaiseen riskiluokkaan 2, johon kuuluvilla laitoksilla tehdään valvontaa kolmen vuoden välein. Edellinen tarkastus on suoritettu vuonna 2015.

Katariina Mäkinen-Önsoy