Kuukauden esine: H-tyypin miekka Ihalasta

Kuva Museovirasto (CC BY 4.0 -lisenssi)

RAISIO. Raision museo Harkon syyskuun esine on Ihalasta Pyölin polttokalmistosta löydetty rautainen miekan katkelma. Miekasta on jäljellä 23 cm säilää, väistin, ruoto ja kolmiomainen nuppi. Katkelman kokonaispituus on 28 cm. Pyölin miekka on Petersenin H-tyypin miekka ja se ajoittuu viikinkiajalle (800–1025 jkr.).

Enemmistö Suomesta löydetyistä viikinkiajan miekoista on tyyppiä H. Tyypin miekat ovat raskaita kaksiteräisiä miekkoja, joissa on kolmiomainen nuppi. Tyypin suurimmat miekat painavat noin kolme kiloa. H-tyypin miekkoja muunnelmineen on löydetty Suomesta yli 100. Ne tulivat käyttöön jo viikinkiajan alussa. Norjalainen Jan Petersen luokkiteli miekat vuonna 1919 ilmestyneessä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa oli viikinkiajalla käytössä noin 30 kahvaltaan erilaista miekkatyyppiä. Näistä vain muutamat olivat yleisiä Suomessa.

Miekat olivat aseita ja suuri osa niistä on löydetty haudoista. Vallitsevan tavan mukaan soturi sai kuollessaan mukaan miekkansa yhdessä muun varustuksen kanssa. Miekat kertoivat myös kantajansa asemasta ja vauraudesta.

Numerolla KM 15467:1 Kansallismuseon kokoelmiin liitetty miekka on ollut esillä Harkon arkeologisessa näyttelyssä 2010-luvulla. Tällä hetkellä miekka on Helsingissä Museoviraston kokoelmavarastossa.

Jari Näränen
arkeologi
Raision museo Harkko