Jarmo Rauvola valittiin Nousiaisten tekniseksi johtajaksi – kunnanjohtajan haku auki

Nousiaisten kunnan johtoportaassa tapahtuu nyt paljon muutoksia. Uusi tekninen johtaja on saatu valittua, ja uutta kaupunginjohtajaa etsitään parhaillaan. Hallinto- ja sivistysjohtajan virka on päätetty lakkauttaa ja tarkoituksena on palata vanhaan kahden erillisen viran malliin.

NOUSIAINEN. Nousiaisten kunnassa samoihin aikoihin tapahtuneet kunnanjohtajan, hallinto- ja sivistysjohtajan sekä teknisen johtajan irtisanoutumiset tietävät näillä näkymin viransijaisien nimittämisiä. Kunnanhallituksen valmistamasta adressista huolimatta kunnanjohtaja Jaana Karrimaa ei ole palaamassa virkaansa.

– Irtisanoutumisprosessi on meidän molempien osalta selvä. Todennäköisesti tulee sijaisia ennen kuin virat saadaan täytettyä, kommentoi hallinto- ja sivistysjohtajan virasta eronnut Juha Rinta-Jouppi.

– Itse olen siirtymässä kahdeksan vuoden palveluksen jälkeen normaalisti toisen kunnan palvelukseen, Rinta-Jouppi lisää.

Kunnanjohtaja Karrimaata emme tavoittaneet haastatteluun, mutta Kuntalehdessä 10.9. julkaistun artikkelin mukaan hänen lähtönsä liittyy viime talvisen vesikriisin jälkipuntiin.

Kunnanhallitus on 17. syyskuuta julistanut kunnanjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 5. lokakuuta. Samassa kokouksessaan se päätti hallinto- ja sivistysjohtajan viran lakkauttamisesta 1.1.2019 lukien. Perusteluna päätökselle on, että kahden osastopäällikön tehtävien yhdistäminen on käytännössä osoittautunut hyvin työlääksi hoitaa ja viranhaltijan työtaakka on ollut kohtuuton. Kunnassa esitetään, että vaikka taloudellinen tilanne on haasteellinen, tulisi palata virkajärjestelyjen osalta reilun vuoden takaiseen tilanteeseen eli erillisiin hallintojohtajan ja sivistysjohtajan virkoihin.

Aiemmin syyskuussa kunnanhallitus hyväksyi Nousiaisten ja Maskun kuntien kesken neuvotellun yhteistyösopimuksen rakennusvalvonnan järjestämisestä.

Jarmo Rauvolasta tekninen johtaja

Nousiaisten kunnanhallitus valitsi 17. syyskuuta pitämässään kokouksessa tekniseksi johtajaksi talonrakennuksen rakennusinsinööri (AMK) Jarmo Rauvolan. Virallisesti virka astuu voimaan valitusajan päätyttyä, mutta käytännössä Rauvola tekee töitä jo nyt entisen teknisen johtajan Timo Ojan viransijaisena.

– Kunnanjohtaja nimitti minut viransijaiseksi kun Oja irtisanoutui virastaan 1.10. alkaen. Alun perin aloitin 20. elokuuta kunnassatalonrakennusinsinöörinä vastuualueenani uudisrakennushankkeet sekä vanhat talonrakennuskohteet. Nyt reilun kuukauden jälkeen tehtäväni ovat laajentuneet hurjasti nimityksen myötä, Rauvola toteaa.

Rauvola on ottanut innolla vastaan työnsä tarjoamat haasteet.

– Pitkää päivää tässä saa tehdä. Työkenttääni kuuluvat vanhojen tekemättömien sekä Ojan aloittamien asioiden lisäksi yllättävät ongelmatilanteet, joihin kuuluu muun muassa Hirvijoen penkan sortuma jokeen, Rauvola lisää.

Katariina Mäkinen-Önsoy