Lauttapaikkoja uusitaan Houtskarissa ja Velkualla

Naantalin Velkualla Palvan lauttapaikan maatuet uusitaan elo–joulukuussa kokonaan porapaaluperusteisiksi kallioankkuroiduiksi maatuiksi. Paraisten Houtskarin Mossalan lauttapaikan Björkön puoleisen rannan pengertie tuetaan ja vahvistetaan ponttiseinin puolestaan elo–lokakuun aikana.

SAARISTO. Maantiellä 12003 Mossalan lauttapaikalla Paraisten Houtskarissa suoritetaan lauttapaikan eteläisen maatuen pengertien vahvistus- ja päällystysurakka ajalla 27.8. – 15.10.2018. Maantiellä 12246 Palvan lauttapaikalla Naantalissa Velkualla suoritetaan vastaavanlainen urakka 27.8. – 15.12.2018 lauttapaikan läntisen ja itäisen maatuen osalta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa, että huonossa kunnossa olevien vanhojen maatukien rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Töiden aikana lauttapaikalla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus kehottaa autoilijoita tarkkaavaisuuteen. Osa Naantalin Velkualla tehtävistä töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Paraisten Houtskarissa melua aiheuttaa sen sijaan teräspontitus. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Kohteiden urakoitsijana toimii Destia Oy.

TSS