Paimion koulutuslautakunta kokoustaa 24.5. päiväkotien tilatarpeista

Uusi yksityinen päiväkoti valmistuu kovaa vauhtia Välitielle, mutta se ei vielä yksin ratkaise päivähoidon lisätilan tarvetta. Paimion koulutuslautakunnan torstain 24.5. kokouksessa kerätään kokoon ajatuksia varhaiskasvatuksen tilaverkostosta. Yksi vaihtoehto on uusi kunnallinen yksikkö, joka sijaitsisi hyvässä paikassa niin asukastiheyden kuin liikenteen ja kaavoituksenkin kannalta.

Välitien uusi yksityinen päiväkoti avataan ja Kyysilän väliaikainen päiväkoti suljetaan elokuussa, mutta se ei ratkaise vielä Paimion päivähoidon tilapolitiikan kokonaiskuvaa. Kaupunki ei voi vielä 1.8.2018 alkaen luopua kaikista väliaikaisista varhaiskasvatustiloistaan, ja kunnalliset päiväkotipaikat ovat jo täynnä elokuussa alkavalle uudelle toimintakaudelle.

PAIMIO. Torstaina 24. toukokuuta kokoontuvassa Paimion koulutuslautakunnassa käsitellään varhaiskasvatuksen tilantarveselvitystä ja siitä johdettavaa investointiesitystä. Esityksen mukaan kaupungin on varauduttava kunnallisen varhaiskasvatuksen resurssien kasvattamiseen vuosien 2019–2021 talousarvioissa ja -suunnitelmassa.

Tarve kaupungin omaan kunnalliseen päiväkotiyksikköön investoimiselle sekä huonokuntoisimpien väliaikaisten päiväkotiyksikköjen sulkemiselle on todettu valtuuston 15.11.2017 hyväksymässä vuoden 2018 talousarviokirjassa sekä käyttötalousosassa että teknisen lautakunnan talonrakennuksen investointiohjelmassa.

Lepola ja Tikankolo jatkavat toimintaansa

Edellisessä kokouksessaan 17.4. koulutuslautakunta päätti, että Kyysilän väliaikaisen päiväkotiyksikön toiminta päättyy tänä kesänä. Toistaiseksi toimintaansa jatkaviin Lempilän päiväkodin Lepola-yksikköön sekä Tikankoloon suoritetaan korjaustoimia ja hankitaan luvat.

– Kyysilän entisen koulun tiloissa toimineet varhaiskasvatusyksiköt päätettiin lopettaa, sillä niin tilat kuin niiden maantieteellinen sijaintikaan eivät vastanneet tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, Paimion kaupungin sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen sanoo.

Muiden väliaikaistilojen osalta lakkauttamispäätöksen tekoon palataan, kun kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen osoittamiseksi kaupungissa on käytettävissä riittävästi muita varhaiskasvatukseen soveltuvia tiloja.

– Selvityksen taustalla on se tosiasia, että pysyväisjärjestelyjä tarvitaan väliaikaistilojen sijaan. Noususuuntaiset työllisyysnäkymät vievät kaupunkiamme parhaillaan siihen suuntaan, että varhaiskasvatuspalvelujen käyttöaste vain kasvaa entisestään, perustelee Lumiainen.

Päiväkotitarve keskustan alueella

Koulutuslautakunnassa linjataan, että varhaiskasvatuksen tilantarvetta tulee arvioida kokonaisuutena sekä hoitopaikkojen maantieteellisen saavutettavuuden että riittävyyden kannalta. Lisäksi varaudutaan melko todennäköiseen esiopetuksen laajentumiseen niin, että esiopetus koskee jatkossa 6-vuotiaiden lisäksi 5-vuotiaita.

– Alustavia keskusteluja on käyty uudisrakennusvaihtoehdosta, joka toteutettaisiin keskustan ja moottorintien välille. Päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty, mutta tuolla alueella on verkostossa tyhjiö, johon tarvitaan ratkaisua, Lumiainen toteaa.

Paimiossa Mäkiläntien ja Välitien välisellä alueella elokuussa aloittava uusi yksityinen päiväkoti mahdollistaa Kyysilän tilojen sulkemisen. Pitkällä tähtäimellä kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa on kuitenkin oltava omasta takaa tarpeeksi resursseja ja tiloja hoitaa kaupungin päiväkoti-ikäisiä asukkaita.

– Vaikka yksityinen varhaiskasvatus on tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme, kaupungin on kasvatettava lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti myös kunnallisia varhaiskasvatuspalvelujaan, jatkaa Lumiainen.

Katariina Mäkinen-Önsoy