Friisilän koulun perusparannushanke alkaa kesällä

Friisilän koulun remontti alkaa, kun oppilaat jäävät kesälomalle. Remontin vaikutuksista koulun arkeen ensi syksynä keskustellaan maanantaina. Seutusanomien kuva-arkisto.

Aluehallintoviraston tarkastusraportissa edellytetään toimenpiteitä Friisilän koululle ilmanvaihdon ja lattiarakenteiden osalta. Myös koulun henkilökunnalta saadun palautteen ja ilmanvaihtolaitteissa havaittujen puutteiden perusteella ilmanvaihtokoneiden uusimista tulee kiirehtiä.

RAISIO. Raision kaupunginhallitus päätti maanantaina 21. toukokuuta pitämässään kokouksessa myöntää Friisilän koulun perusparannushankkeelle aloitusluvan. Hanke pääsee alkamaan koulujen kesäloma-aikana keittiön perusparannuksella ja ilmanvaihtokoneiden uusimisella. Remonttii tehdään kokonaisurakkana sisältäen ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja rakennustyöt.

Raision kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018–2019 sisältyvässä talonrakentamisohjelmassa 2018–2022 on varattu Friisilän koulun perusparannusta varten määrärahaa 830 000 euroa tälle vuodelle, 1 000 000 euroa ensi vuodelle ja 600 000 euroa vuodelle 2020. 

Tekninen lautakunta valitsi 8. toukokuuta Friisilän koulun keittiön perusparannuksen ilmanvaihtokoneiden uusinnan urakoitsijaksi hinnaltaan halvimman kokonaistarjouksen antaneen Varpe Oy:n 682 000 euron suuruisella tarjoushinnalla.

Samassa kokouksessa tekninen lautakunta päätti valita Friisilän koulun liikuntasalin ja auditorion urakoitsijaksi hinnaltaan halvimman kokonaistarjouksen antaneen Rakennustoimisto Taitoneliö Oy:n 297 000 euron suuruisella tarjoushinnalla.

Friisilän koulun rehtori Sari Aaltosen mukaan kesän jälkeen jatkuvien remonttien aikataulut päätetään seuraavassa remonttikokouksessa, joka pidetään maanantaina 28. toukokuuta. 

– Perusparannuksessa suoritetaan keittiö- ja ilmanvaihtoremontin lisäksi liikuntasalin ja auditorion lattian uusimiset. Työt alkavat oppilaiden lomien aikaan, jatkosta ja remontin vaikutuksista koulun arkeen keskustelemme tarkemmin maanantain kokouksessa, Aaltonen sanoo.

Friisilän koulussa on koettu runsaasti sisäilman laatuun liittyviä oireita viime vuosien aikana. Rakennuksessa on tehty vuonna 2013 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus ulkopuolisen kuntotutkijan toimesta. 

Lisäksi Aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelutarkastuksen kouluun vuonna 2016. Samana vuonna käynnistettiin koneiden uusimisen suunnittelu, jonka edetessä on todettu, että yksi koulun ilmanvaihtokonehuoneista on mitoitukseltaan niin pieni, että uuden lämmön talteenottolaittein varustetun ilmanvaihtokoneparin asentaminen edellyttää uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentamista.

Ilmanvaihtokoneiden komponenttien keskimääräinen käyttöikä on 20–25 vuotta. Tällä hetkellä koulun ilmanvaihtokoneiden ikä on 30 vuotta, joten koneet ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. 

Katariina Mäkinen-Önsoy