Rusko on Suomen pientalomyönteisin kunta

Kunnanjohtaja Harri Hiitiö kävi Helsingissä vastaanottamassa Ruskon kunnalle myönnetyn palkinnon. Kuva: Miina Poikolainen / Suomen Omakotiliitto ry.

Nyt on selvitetty, mikä kunta Suomessa asukkaiden, rakentajien ja talo-toimittajien mielestä on erityisesti asumisen ja rakentamisen kannalta pientaloasukkaalle myönteisin paikka elää, asua ja rakentaa. Se on Rusko!

RUSKO. Rusko on valittu koko Suomen pientalomyönteisimmäksi kunnaksi. Omakotiliiton myöntämä palkinto jaettiin lauantaina 14. huhtikuuta Oma Koti -messuilla Helsingissä. Palkinnonjakotilaisuudessa Rusko sai kiitosta erityisesti rakennuslupien ja -määräyksien osalta.

Omakotiliitto etsi voittajan yhdessä sidosryhmiensä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa tehdyn selvityksen avulla. Selvityksen mukaan ruskolaiset kokevat, että kunnan rakennusvalvonnasta saa hyviä neuvoja ja että rakennus- ja muiden lupien hakeminen on sujuvaa ja nopeaa. Lisäksi kuntalaiset kokevat, että omaa asuinkuntaa markkinoidaan vetovoimaisena asuinpaikkana, kunnassa kaavoitetaan riittävästi omakotitontteja ja niiden sijaintia palveluiden lähellä pidetään hyvänä.

Toisaalta ruskolaiset, kuten kansalaiset yleensä Suomessa, ovat tyytymättömiä sähkön siirtomaksuihin. Lisäksi kehitettävää löytyy Ruskon kunnan infrasta: kuntalaiset haluavat tiestön ja eritysesti kevyenliikenteen väylien kunnon ja ylläpidon parantamista. Samoin laajakaistayhteyksien toimivuutta ja hinnoittelua tulisi pientaloasukkaille parantaa.

Positiivinen kokemus rakentamisesta Ruskolla”

Ruskon kunnanjohtaja Harri Hiitiö kiittää Omakotiliittoa, Hirsitaloteollisuutta ja Pientaloteollisuutta kunnan saamasta huomiosta.

– Tunnustus osoittaa omalta osaltaan, että olemme kuntalaisten elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisessä oikealla tiellä, hän uskoo.

Kunnanjohtajan mukaan elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja hyvinvoivat kuntalaiset toimivat Ruskolla sosiaalisena pääomana.

– Uudenlaiset digitaaliset palveluympäristöt muodostavat monimuotoisia kohtaamispaikkoja, joissa kuntalaiset voivat löytää, rakentaa ja muokata omaa elämäntyyliään sekä luoda niihin liittyviä palveluita. Lähitulevaisuuden muutosvauhti tulee olemaan huima, hän lupaa.

Tulevaisuuden Rusko on Hiitiön mukaan avoin, vuorovaikutuksellinen ja ketterä kuntalaisten elinvoimaa ja hyvinvointia palveleva monikanavainen verkosto-organisaatio.

– Parhaillaan rakennamme muun muassa asiakasprosessia, jonka nimenä on ”Positiivinen kokemus rakentamisesta Ruskolla”, hän kertoo.

Aktiiviset omakotiyhdistykset

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors iloitsee, että pitkäjänteinen työ Ruskon kunnan ja paikallisten omakotiyhdistysten kanssa on tuottanut tulosta.

Ruskon Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Torikka toteaa, että Ruskoa on pitkään kehitetty päämäärätietoisesti ja pitkäjänteisesti pientaloasumista suosivaksi.

– Rusko on myös hyödyntänyt sijaintinsa Turun naapurissa erinomaisesti ja saanut todella hyvän maineen seudulla omakotiasumista suunnittelevien, varsinkin lapsiperheiden keskuudessa. Palaute Ruskon kunnan asukkailta ja rakentamista suunnittelevilta on ollut todella hyvää. Kunnan omakotiyhdistykset ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan tähän myönteiseen kehitykseen, Torikka kertoo.

Vuonna 2018 kyselyyn pientalomyönteisimmästä kunnasta osallistui yli 2700 asukasta, rakentajaa ja talotoimittajaa ympäri Suomea.