Naantalin Sataman liikennejärjestelyt muuttuvat toukokuussa

Sataman liikenne kääntyy 7.5. alkaen niin, että Finnlinesin alukset siirtyvät käyttämään pistolaituria numero 26/27. Ahvenanmaan liikenne (Fjärdvägen) siirtyy sen sijaan 6.5. laituriin numero 20. 

NAANTALI. Sisäänajo Naantalin satamaan ja satamaterminaaliin kulkee Järveläntien pääportin kautta 7. toukokuuta alkaen. Vanha ajoyhteys meren puolelta satamaterminaaliin tai rekkakentälle ei ole enää muutosten jälkeen käytössä. Erikoiskuljetukset ohjataan kulkemaan suoraan Saharannan kentälle, portin D5 kautta.

Liikennejärjestelyjen taustalla ovat RoRo-pistolaiturin pidennyshanke sekä laivojen (Finnlines, Fjärdvägen) muuttuneet laituripaikat. Naantalin Satama Oy käynnisti syyskuussa 2017 rakennustyöt pidentääkseen 50 metrillä Sahanrannassa sijaitsevaa RoRo-pistolaituria. Pidennyshanke valmistuu suunnitelmien mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä.

Investointihanke maksoi neljä miljoonaa euroa ja se tukee muun muassa Finnlinesin suunnitelmia laajentaa liikennettä Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä mahdollistaen samalla Finnlinesin isompien esimerkiksi Star-luokan alusten liikennöinnin satamaan. Hankkeen teknisen suunnittelun toteutti Ramboll Finland Oy ja Insinööritoimisto Arcus Oy. Urakoitsijana hankkeessa toimi Terramare Oy (Boskalis).