Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi Tarvasjoen uuden liikuntahallin määrärahakorotuksen

LIETO. Liedon kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 23. huhtikuuta päättämään Tarvasjoen uuden sisäliikuntatilan toteuttamisesta uudisrakennushankkeena.

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä äänin 33–10 Simo Ala-Nissilän vastaehdotuksen liikuntahallin uudisrakentamisesta siten, että investointiin myönnetään 200 000 euron lisämääräraha vuodelle 2018 ja 1 300 000 euron määräraha vuodelle 2019.

Kokouksessa äänestettiin myös asian palauttamisesta valmisteltavaksi. Ehdotus ei kuitenkaan saanut tarpeeksi kannatusta.

Tarvashovin kiinteistö siirtyi Liedon kunnalle kauppakirjalla 12.8.2016. Tarvashovista on 1.9.2016 alkaen käytetty Liedon kunnan virallisissa asiakirjoissa nimitystä Tarvasjoen uimahalli ja liikuntakeskus.

Kosteusvaurioista kärsivä kiinteistö on ollut pitkään peruskorjauksen tarpeessa. Viime vuosina liikuntakeskukseen liittyvät ongelmat ovat rajoittaneet sen käyttöä.

Liedon kunta varautui jo vuoden 2017 talousarviossaan käynnistämään liikuntakeskuksen peruskorjauksen, mutta sitä ei ole saatu käytäntöön selvitystöiden keskeneräisyyden vuoksi.

TSS