Kustavin uusi matkailun kehittämisohjelma on yhteinen ponnistus

Vuorovaikutus merkittävin seikka kehittämisessä

Vapaa-aikasihteeri Maritta Jalonen sekä kunnanjohtaja Veijo Katara rakentavat Kustavin matkailua vahvan brändin avulla.

Kustavin kunnalla on brändi. Ja se on kunnossa. 920 asukasta talvisin. Kesällä jopa 15 000. Kesämökkejä kunnan alueella on eniten Suomessa asukaslukuun suhteutettuna. Joku sanoisi, että käänteisesti Suomen Lappi matkailun kannalta.

KUSTAVI. Matkailun kehittämis- ja toteuttamissuunnitelma Kustavin kunnassa on hyvin selkeä. Kunnanjohtaja Veijo Kataran sekä vapaa-aikasihteeri Maritta Jalosen mukaan se on kesäsesongin pidentäminen sekä yritysten ympärivuorisen toiminnan kasvattaminen.

– Kunnan rooli tässä yhtälössä on toimia omalta osaltaan yritystoiminnan edellytysten mahdollistajana, kiteyttää Katara strategian. Hän painottaakin yritysten, kunnan sekä kolmannen sektorin, kuten yhdistysten, yhteistyötä ja aktiivista vuorovaikutusta.

Kesäsesongin pidentämisessä merkittävä rooli on luontomatkailun kehittämisessä.

– Kustavin luonto on hyvin monipuolinen ja rikas eläimistöltään ja Saaristomeren kansallispuisto mahdollistaa myös alueen hyödyntämisen matkailullisesti. Kustavin kuntaan kuuluvat Isokarin majakkasaari sekä Katanpään linnakesaari ovat tästä hyvänä esimerkkinä, Katara sanoo.

– Alkavalle kesäkaudelle on odotettavissa suosittujen, muun muassa näihin saariin kohdistuvien risteilyjen määrässä kasvua, mutta asiasta tullaan tiedottamaan vielä erikseen, paljastaa Katara.

Lisäksi kesäsesongin ulkopuolella kalastusmatkailijat ovat se perinteinen ryhmä, joka liikkuu lähes kelillä kuin kelillä. Näiden matkailijoiden potentiaalin hyödyntäminen on kehittämisohjelman yksi tavoitteista.

Perheretkelle luontoon tai liikuntakeskukseen

Vapaa-aikasihteeri Maritta Jalonen nostaa esille myös luontomatkailun. Esimerkkinä hän mainitsee aivan lossirannan läheisyydessä sijaitsevat Jeremian luolat, jotka ovat olleet suosittu kohde matkailijoille.

– Tarkoituksenamme on pidentää retkeilyreitistöä tältä osin. Retkeilyreitti on noin neljä kilometriä pitkä ja se kulkee osin vanhaa postitietä. Tämä on oiva kohde esimerkiksi satunnaiselle matkailijalle ja hänen perheelleen, Jalonen sanoo.

Ajan saatossa Kustaviin on rakentunut myös varsinainen liikuntakeskus. Pala palalta.

– Aivan torin laidassa on toimintapuisto ja paljon kehuttu 18-väyläinen frisbeegolf-rata sekä beach volley-kenttä. Ja muistutettakoon, että päiväkodin yhteydessä oleva leikkikenttä on avoin kaikille. Näiden markkinointiin tullaan satsaamaan, Jalonen lupaa.

Torialueella merkityksellisimpiä tapahtumia ovat olleet perinteinen joulunavaus ja saaristomarkkinat.

– Tori on perinteisesti ollut elävä vuorovaikutuspaikka ja sen lisäämiseksi yhdistysten ja seurojen rooli erilaisten tapahtumien ja tempausten osalta on merkittävä, Katara painottaa.

Tuotteistamismahdollisuus vielä olemassa

Kustavin kunnan matkailun kehittämisen kulmakivinä ovat palveluja tarjoavat yritykset. Kunnan roolina Katara näkee aktiivisen yhteistyön näiden toimijoiden kanssa.

– Messut, netti, some, esitteet, lehdistö, tv ja radio ovat kanavia, joiden kautta matkailumarkkinointi pitkälti hoidetaan. Meillä on kevyt byrokratia kunnassamme ja se on vahvuus. Pyrimme myös vahvistamaan kunnan yritysten yhteismarkkinointia hyödyntäen ja vahvistaen Kustavin imagoa, kunnanjohtaja sanoo.

– Kaikkein paras, sekä maksuton markkinoitsija on tyytyväinen matkailija, joka jakaa kokemuksensa lähipiirilleen, hän lisää.

Myös oman palvelun tuotteistaminen on Kustavissa vielä mahdollista. Tästä hyvänä esimerkkinä Katara nostaa esiin kunnassa toimivan Art Teatron, vuonna 2008 perustetun sirkus- ja varieteetaiteen ohjelmapalvelun.

– Kustavissa sirkusfestivaalin järjestämisessä on neljäs kesä edessä ja se on vakiinnuttanut paikkansa osana meidän matkailukesäämme. Art Teatro on hyvä esimerkki luovasta ja persoonallisesta yrittäjyydestä, hän kehuu.

Lisää matkailijoita koulutuksen kautta

Yrityksen toiminnan tuotteistamisen osalta siihen liittyvä koulutus- ja yritysyhteistyö on kunnan matkailun kehittämisohjelmassa yksi prioriteeteista. Tähän sisältyy myös Ahvenanmaan ja Saariston Rengastien kauttakulun lisääminen ja näiden reittien hyödyntäminen osana tuotteistamista.

– Eikä vähätellä voi tiedottamisen roolia näiden osalta, Katara muistuttaa.

Rainer Tähtinen